Menu

Obec Margecany
Margecany

Most M 3386 cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Jaklovce - Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods.1 k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Číslo registratúrneho záznamu: 495/2022

Obec Margecany, ako dotknutá obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje verejnosti, že dňa 27. 7. 2022 bolo obci doručené oznámenie o predložení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania 

„Most M3386 cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Jaklovce“.

Zároveň Vám oznamujeme, že do oznámenia o strategickom dokumente možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie  na tunajšom obecnom úrade počas pracovných dní počas úradných hodín na č. dv. 210 do 1. 8. 2022 vrátane, oznámenie doručené obci je zverejnené aj na internetovej stránke obce www.margecany.sk a ako príloha tohto oznámenia.

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené aj na stránke MŽP SR 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/most-m-3386-cez-vodnu-nadrz-ruzin-pred-obcou-jaklovce-

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti príslušnému orgánu do desať pracovných dní od zverejnenia oznámenia podľa § 29 ods.8 zákona na adresu:

Okresný úrad Gelnica

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Hlavná 1

056 01 Gelnica

Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Povoľujúci orgán: Okresný úrad Spišská Nová Ves odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves

Prílohy:

Informácia pre verejnosť (150.36 kB)

Doručené oznámenie o predložení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania (68.52 kB)

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Most M3386 cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Jaklovce (1.63 MB)

Dátum zvesenia: 17. 8. 2022 Zodpovedá: Ing. Jozef Magda

Obecný úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita

Terra Incognita

Sociálne siete

Aktuálna teplota

17.8.2022 12:37

Aktuálna teplota:

25.6 °C

Vlhkosť:

56.2 %

Rosný bod:

16.3 °C