Menu

Obec Margecany
Margecany

Pozvánka na rokovanie OZ

P o z v á n k a

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

 

28. februára 2022  o 16,00 hod.

 

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v kinosále obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia 
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Schválenie nájomcu v bytovom dome Školská 2
 6. Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkone iných činností – Ekover
 7. VZN o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Margecany
 8. Sociálny podnik obce Margecany
 9. Zmluva o združení finančných prostriedkov s obcou Jaklovce - Rampy k lávke Ružín
 10. Investičný zámer – plynové tepelné čerpadlá pre vykurovanie ZŠ – učebňový pavilón
 11. Nájomná zmluva na pozemky pre Detské ihrisko v  Rolovej Hute
 12. Plán práce hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022
 13. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021
 14. Zloženie komisie OZ  v zmysle zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 15. Došlé žiadosti
 16. Rôzne    
 17. Diskusia
 18. Schválenie uznesenia
 19. Záver

Rokovanie OZ bude prebiehať za dodržania  protipandemických opatrení.

                                                                                                  Ing. Igor  Petrik

                                                                                          starosta  obce

Dátum zvesenia: 9. 3. 2022 Zodpovedá: Ing. Oľga Machilová

Obecný úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita

Terra Incognita

Sociálne siete

Aktuálna teplota

17.8.2022 12:20

Aktuálna teplota:

25.2 °C

Vlhkosť:

59 %

Rosný bod:

16.6 °C