Menu

Obec Margecany
Margecany

Pozvánka na rokovanie OZ

P o z v á n k a

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

 27. júna 2022  o 16,00 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v zasadačke obecného úradu.

      Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia 
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Program rozvoja obce Margecany 2016+  - správa o plnení, aktualizácia
 6. Zloženie zásahového družstva DHZO
 7. Záverečný účet obce za rok 2021
 8. Dodatok č.1  Prílohy č.1 k VZN 1-2013- o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy  na žiaka  ZUŠ, dieťa MŠ a ŠZ
 9. Rozpočtové opatrenie č.3
 10. Dodatok č.1 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č.8/2022
 11. Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektrickej energie MAGNA ENERGIA a.s.
 12. Zmluva o údržbe nehnuteľného majetku č.16226-Košický samosprávny kraj-autobusová zastávka pri hydinárni
 13. VZN obce o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
 14. Podmienky priameho predaja-budova bývalej kotolne vrátane priľahlých pozemkov
 15. Výkup pozemkov pre IBV Pod Horou
 16. Vyradenie majetku ZŠ s MŠ
 17. Určenie  rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nasledujúce volebné obdobie 2022 - 2026
 18. Určenie  počtu poslancov Obecného zastupiteľstva obce na nasledujúce volebné obdobie 2022 - 2026
 19. Došlé žiadosti
 20. Rôzne       
 21. Diskusia
 22. Schválenie uznesenia
 23. Záver

 

                                                                                                  Ing. Igor  Petrik - starosta  obce

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

Zodpovedá: Ing. Oľga Machilová

Obecný úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita

Terra Incognita

Sociálne siete

Aktuálna teplota

17.8.2022 13:21

Aktuálna teplota:

25.6 °C

Vlhkosť:

60 %

Rosný bod:

17.2 °C