Menu

Obec Margecany
Margecany

Verejná vyhláška - stavebné povolenie - stavba „Most M112 cez vodnú nádrž Ružín za obcou Margecany“

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len „odbor dopravy“), ako orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie podľa §3 ods. 1 písm. c) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov („ďalej len „cestný zákon“) a špeciálny stavebný úrad pre cesty II. a III. triedy podľa ustanovenia §3a ods. 3 cestného zákona, ako vecne a miestne príslušný správny orgán podľa §2 ods. 3 a §4 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. v spojení s §120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa §46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), po preskúmaní žiadosti žiadateľa – Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35 555 777 podľa ustanovení §62 až §66 stavebného zákona

r o z h o d o l
že stavebníkovi – Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
p o v o ľ u j e
podľa §66 stavebného zákona stavbu „Most M112 cez vodnú nádrž Ružín za obcou Margecany“.


Údaje o stavbe
Názov stavby:
Most M112 cez vodnú nádrž Ružín za obcou Margecany
Stavebné objekty:
SO200-00 – Rekonštrukcia mosta M112 cez vodnú nádrž Ružín
SO610-00 – Preložka NN prípojky pre kostol
SO620-00 – Preložka verejného osvetlenia
SO650-00 – Preložka káblov Slovak Telekom, a.s.

Umiestnenie stavby:
• katastrálne územie: Margecany
2 / 8
• okres: Gelnica
• kraj: Košický

Stavebné povolenie pre stavbu „Most M112 cez vodnú nádrž Ružín za obcou Margecany“ - verejná vyhláška (297.98 kB)

Dátum zvesenia: 5. 6. 2022 Zodpovedá: Správca Webu

Obecný úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita

Terra Incognita

Sociálne siete

Aktuálna teplota

17.8.2022 12:05

Aktuálna teplota:

25.3 °C

Vlhkosť:

61.7 %

Rosný bod:

17.4 °C