Menu

Obec Margecany
Margecany

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
3. 5. 2024

214

magna energia-elektrina 3/2024-vyúčtovan

38,29 €

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Margecany

3. 5. 2024

213

SM KOM-vodozádr.opat.-PD-Školská+ihrisko

4 800,00 €

SM KOM s.r.o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

212

Autoservis RKO-oprava-Nissan-GL 401BB

3 587,60 €

Autoservis RKO s.r.o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

211

Kunec-PD 1.stupeň-pobytové zariadenie

8 880,00 €

Ing.arch.Ján Kunec s.r.o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

210

Hagard-drevený bubon-vratka

238,79 €

HAGARD:HAL, spol. s r.o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

209

magna energia-elektrina-vyúčtovanie 3/24

41,21 €

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Margecany

3. 5. 2024

208

magna energia-elektrina-vyúčtovanie 3/24

187,42 €

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Margecany

3. 5. 2024

207

kerid-revízie-tunel,bleskozvod,fotovolta

808,89 €

kerid s.r.o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

206

SVP-prenájom pozemku-rolová-ihrisko

150,00 €

Slovenský vodohospodársky podnik š.p.

Obec Margecany

3. 5. 2024

205

SVP-prenájom pozemku-pamätník padlých

196,10 €

Slovenský vodohospodársky podnik š.p.

Obec Margecany

3. 5. 2024

204

SVP-prenájom pozemku-lávka Ružín

1,00 €

Slovenský vodohospodársky podnik š.p.

Obec Margecany

3. 5. 2024

203

Ip-tech-káble HDMI-ŠÚ

65,94 €

IP-tech s.r.o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

202

PSI-projekt:detské ihrisko Rolová-PD

350,00 €

PSI s.r.o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

201

cibeka-pranie-sála

144,05 €

CIBEKA s.r.o.,r.s.p.

Obec Margecany

3. 5. 2024

200

PVPS-vodné,stočné-školská 2-13.bj

593,88 €

Podtatranská vod.prev.spol

Obec Margecany

3. 5. 2024

199

PVPS-vodné,stočné-jarná 57

729,08 €

Podtatranská vod.prev.spol

Obec Margecany

3. 5. 2024

198

PVPS-vodné,stočné-školská 2-NP

125,29 €

Podtatranská vod.prev.spol

Obec Margecany

3. 5. 2024

197

PVPS-vodné,stočné-obchodná 6

290,90 €

Podtatranská vod.prev.spol

Obec Margecany

3. 5. 2024

196

PVPS-vodné,stočné-partizánska 30

50,82 €

Podtatranská vod.prev.spol

Obec Margecany

3. 5. 2024

195

PVPS-vodné,stočné-obchodná 15

23,92 €

Podtatranská vod.prev.spol

Obec Margecany

3. 5. 2024

194

PVPS-vodné,stočné-obchodná 7

527,41 €

Podtatranská vod.prev.spol

Obec Margecany

3. 5. 2024

193

PO-seminár-zákon o územnom plánovaní

84,00 €

Poradca podnikateľa,spol. s r.o

Obec Margecany

3. 5. 2024

192

zš-strava 3/2024-SF

54,50 €

Základná škola s MŠ

Obec Margecany

3. 5. 2024

191

zš-strava 3/2024-ocú

350,98 €

Základná škola s MŠ

Obec Margecany

3. 5. 2024

190

zš-strava 3/2024-dôchodcovia

219,00 €

Základná škola s MŠ

Obec Margecany

3. 5. 2024

189

orange-mobilné služby,parkovné

121,56 €

ORANGE Slovensko, a.s.

Obec Margecany

3. 5. 2024

188

o2-dielňa-SMS 3/2024

2,24 €

O2 Slovakia,s.r.o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

187

DD21-tlač na tlačiarňach 2-3/2024

569,56 €

DD21 s.r.o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

186

trik design-pečiatka,plakety šport.roka

94,20 €

TRIK design s.r.o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

185

galileo corp.-rozpos.SMS a e-mail-3/24

11,84 €

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

184

galileo corporation-prepojenie zmlúv-CRZ

150,00 €

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

183

SVP-nájom-pozemok-požiarna zbrojnica

51,94 €

Slovenský vodohospodársky podnik š.p.

Obec Margecany

3. 5. 2024

182

obecný podnik-práce-zmluva 4/2024/OPM

3 927,00 €

Obecný podnik Margecany,s.r.o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

181

obecný podnik-práce-zmluva 2/2024/OPM

2 646,60 €

Obecný podnik Margecany,s.r.o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

180

obecný podnik-práce-zmluva 3/2024/OPM

7 980,31 €

Obecný podnik Margecany,s.r.o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

179

obecný podnik-mzdová agenda 3/2024

880,00 €

Obecný podnik Margecany,s.r.o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

178

ekover-mech.biol.úprava komunál 3/2024

1 147,31 €

Ekover, spol. s r. o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

177

ekover-mech.biol.úprava odpadov 3/2024

838,25 €

Ekover, spol. s r. o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

176

ekover-mech.biol.úprava komunál 3/2024

486,50 €

Ekover, spol. s r. o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

175

ekover-vývoz komunál z VOK 3/2024

420,96 €

Ekover, spol. s r. o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

174

ekover-vývoz VOK 3/2024

525,30 €

Ekover, spol. s r. o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

173

ekover-vývoz komunál 3/2024

1 090,75 €

Ekover, spol. s r. o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

172

Itisel-IT služby 4/2024

200,00 €

ITISEL s.r.o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

171

buzdó-hygienické potreby

215,46 €

BUZGÓ, s.r.o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

170

Hixar-kontrola hydrantov

450,00 €

HiXAR s.r.o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

169

kb protect-kybernetická bezpeč.1-3/2024

150,00 €

KB PROTECT s.r.o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

168

čisár-revízie plynových zariadení

618,00 €

Čisár Michal

Obec Margecany

3. 5. 2024

167

gx solutions-správa-kuka nádoby 3/2024

204,08 €

GX SOLUTIONS, a.s.

Obec Margecany

3. 5. 2024

166

telekom-mobilná sieť 3/2024

6,00 €

Slovak Telekom

Obec Margecany

3. 5. 2024

165

telekom-pevná sieť 3/2024

101,02 €

Slovak Telekom

Obec Margecany

3. 5. 2024

164

IP-Tech-tonery

324,80 €

IP-tech s.r.o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

163

magna energia-elektrina 4/2024

1 039,46 €

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Margecany

3. 5. 2024

162

magna energia-elektrina 4/2024

653,28 €

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Margecany

3. 5. 2024

161

Meto-strava 3/2024-dôchodcovia

426,50 €

MeTo s.r.o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

160

Meto-strava-3/2024-Ocú

48,30 €

MeTo s.r.o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

159

meto-strava-voľby

120,00 €

MeTo s.r.o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

158

Meto-strava 3/2023-SF

7,50 €

MeTo s.r.o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

157

Inštitút vzdelávania-seminár-ŠÚ

290,00 €

Inštitút celoživotného vzdelávania Košice,n.o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

156

ŽSR-prenájom popzemku-pri meniarni

49,18 €

Železnice SR

Obec Margecany

3. 5. 2024

155

puchalla-právne služby-3/2024

360,00 €

PUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

154

wasteservis-služby na úseku ŽP-3/2024

103,00 €

WasteServis, s.r.o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

153

osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 4/24

60,00 €

osobnyudaj.sk,s.r.o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

152

PDO autosúčiastky-plynové vzpery-vitrína

36,98 €

PDM Autosúčiastky s.r.o

Obec Margecany

3. 5. 2024

151

ŽSR-prenájom-parkovacie plochy-inflácia

20,74 €

Železnice SR

Obec Margecany

3. 5. 2024

150

ŽSR-prenájom-MK,parkovacie plochy-inflác

36,51 €

Železnice SR

Obec Margecany

3. 5. 2024

149

galileo corpor.-moduly web-SMS a e-maily

600,00 €

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

148

MMERA-geodetické práce-Denný stacionár

200,00 €

MMERA,s.r.o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

147

SM KOM-priečny rez-výstavba detských ihr

100,00 €

SM KOM s.r.o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

146

magna energia-elektrina 2/2024-vyúčtovan

70,50 €

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Margecany

3. 5. 2024

145

magna energia-elektrina 2/2024-vyúčtovan

105,46 €

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Margecany

3. 5. 2024

144

PVPS-vyjadrenie-pobytové zariadenie

42,00 €

Podtatranská vod.prev.spol

Obec Margecany

3. 5. 2024

143

SVP-prenájom-potok Bystrá-rok 2024

1,00 €

Slovenský vodohospodársky podnik š.p.

Obec Margecany

3. 5. 2024

142

SVP-prenájom-potok Bystrá-rok 2023

1,00 €

Slovenský vodohospodársky podnik š.p.

Obec Margecany

3. 5. 2024

141

MAS Hnilec-členský príspevok r.2024

1 300,00 €

MAS HNILEC,o.z.

Obec Margecany

3. 5. 2024

140

magna energia-elektrina 2/2024-vyúčtovan

302,80 €

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Margecany

3. 5. 2024

139

zš-strava SF 2/2024

58,00 €

Základná škola s MŠ

Obec Margecany

3. 5. 2024

138

zš-strava ocú 2/2024

373,52 €

Základná škola s MŠ

Obec Margecany

3. 5. 2024

137

zš-strava dôchodcovia 2/2024

262,00 €

Základná škola s MŠ

Obec Margecany

3. 5. 2024

136

orange-mobilné služby-vyjadrenie telekom

136,60 €

ORANGE Slovensko, a.s.

Obec Margecany

3. 5. 2024

135

Kunec-štúdia-pobytové zariad.pre senioro

2 280,00 €

Ing.arch.Ján Kunec s.r.o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

134

Vlajky s.r.o.-vlajka-voľby prezidenta

53,40 €

Vlajky s.r.o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

133

ip-tech-mat.miestnosť č.217+VO pod Horou

145,57 €

IP-tech s.r.o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

132

itisel-IT služby 3/2024

200,00 €

ITISEL s.r.o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

131

Holzwood-drevné pelety

3 499,62 €

HOLZWOOD s.r.o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

130

VPM Stav-materiál-miestnosť č.217

288,44 €

VPM STAV s.r.o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

129

KSK-elektrina 1-2/2024-pri hydinárni

146,00 €

Košický samosprávny kraj

Obec Margecany

3. 5. 2024

128

čisár-prehliadka kotlov-Olše 74,75

432,00 €

Čisár Michal

Obec Margecany

3. 5. 2024

127

čisár-oprava kotlov-olše 74,75

239,52 €

Čisár Michal

Obec Margecany

3. 5. 2024

126

xerox-nájom tlačiarne 3-5/2024

356,22 €

XEROX LIMITED, o.z.

Obec Margecany

3. 5. 2024

125

telekom-mobilná sieť 2/2024

6,00 €

Slovak Telekom

Obec Margecany

3. 5. 2024

124

telekom-pevná sieť 2/2024

100,94 €

Slovak Telekom

Obec Margecany

3. 5. 2024

123

ekover-mechan.-biolog.úprava KO 2/2024

1 084,87 €

Ekover, spol. s r. o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

122

ekover-mechan.-biolog.úprava a ulož.2/24

781,54 €

Ekover, spol. s r. o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

121

ekover-mechan.-biolog.úprava KO 2/2024

122,28 €

Ekover, spol. s r. o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

120

ekover-vývoz VOK 2/2024

525,30 €

Ekover, spol. s r. o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

119

ekover-vývoz komunál 2/2024

1 033,58 €

Ekover, spol. s r. o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

118

ekover-vývoz VOK 2/2024

210,48 €

Ekover, spol. s r. o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

117

O2-SMS dielňa 2/2024

2,11 €

O2 Slovakia,s.r.o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

116

Mapox-pracovná bunda-MOS

17,11 €

MAPOX s.r.o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

115

Gx solutions-správa kuka nádob 2/2024

202,26 €

GX SOLUTIONS, a.s.

Obec Margecany

3. 5. 2024

114

wasteservis-služby na úseku ŽP 2/2024

103,00 €

WasteServis, s.r.o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

113

špitz-zameranie-Hôrka-vyhliadkova veža

300,00 €

Špitz Rastislav

Obec Margecany

3. 5. 2024

112

magna energia-elektrina 3/2024

1 039,46 €

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Margecany

3. 5. 2024

111

magna energia-elektrina 3/2024

653,28 €

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Margecany

3. 5. 2024

110

puchalla-právne služby 2/2024

360,00 €

PUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

109

meto-strava-2/2024-dôchodcovia

427,50 €

MeTo s.r.o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

108

meto-strava-2/2024-ocú-SF

1,50 €

MeTo s.r.o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

107

meto-strava-2/2024-ocú

9,66 €

MeTo s.r.o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

106

PVPS-vodné,stočné-školská 2A

167,40 €

Podtatranská vod.prev.spol

Obec Margecany

3. 5. 2024

105

PVPS-stočné-olše 75

59,02 €

Podtatranská vod.prev.spol

Obec Margecany

3. 5. 2024

104

PVPS-vodné,stočné-olše 75

233,16 €

Podtatranská vod.prev.spol

Obec Margecany

3. 5. 2024

103

PVPS-stočné-olše 74

280,98 €

Podtatranská vod.prev.spol

Obec Margecany

3. 5. 2024

102

PVPS-stočné-olše 74

59,02 €

Podtatranská vod.prev.spol

Obec Margecany

3. 5. 2024

101

čisár-oprava kotla-jarná 57

283,16 €

Čisár Michal

Obec Margecany

3. 5. 2024

100

osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 3/24

60,00 €

osobnyudaj.sk,s.r.o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

99

SOZA-poplatky-ples

201,02 €

Slovenský ochranný zväz

Obec Margecany

3. 5. 2024

98

cibeka-pranie-sála

143,17 €

CIBEKA s.r.o.,r.s.p.

Obec Margecany

3. 5. 2024

97

Magna energia-elektrina 1/2024-vyúčtovan

140,29 €

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Margecany

3. 5. 2024

96

Magna energia-elektrina 1/2024-vyúčtovan

375,84 €

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Margecany

3. 5. 2024

95

Magna energia-elektrina 1/2024-vyúčtovan

541,09 €

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Margecany

3. 5. 2024

94

calmit-posypový materiál 1/2024

39,60 €

Calmit, spol. s r. o.

Obec Margecany

3. 5. 2024

93

SOZA-poplatky MR

20,16 €

Slovenský ochranný zväz

Obec Margecany

3. 5. 2024

92

ifosoft-inštalácia SW V 24.1

54,00 €

IFOSOFT s.r.o.

Obec Margecany

21. 3. 2024

91

Michlovský-vyjadrenie-12 miest.pobyt.zar

27,00 €

Michlovský spol. s.r.o.

Obec Margecany

21. 3. 2024

90

obecný podnik-mzdy 1/24,fakturácie-1/24

1 025,00 €

Obecný podnik Margecany,s.r.o.

Obec Margecany

21. 3. 2024

89

obecný podnik-služby pre obec za 2/2024

11 893,50 €

Obecný podnik Margecany,s.r.o.

Obec Margecany

21. 3. 2024

88

SPP-vvyjadrenie-12 miest.pobytové zariad

18,00 €

SPP-distribúcia a.s.

Obec Margecany

21. 3. 2024

87

petit press-aplikácia korzár

31,00 €

Petit Press, a. s.

Obec Margecany

21. 3. 2024

86

Inprost-online vyd.-Obecné noviny 2024

57,20 €

INPROST spol.s r.o.

Obec Margecany

21. 3. 2024

85

obec Jaklovce-prenáj.pozem.-lávka Ružín

1,00 €

Obec Jaklovce

Obec Margecany

21. 3. 2024

84

zš-strava 1/2024-SF

51,50 €

Základná škola s MŠ

Obec Margecany

21. 3. 2024

83

zš-strava 1/2024 dôchodcovia

227,50 €

Základná škola s MŠ

Obec Margecany

21. 3. 2024

82

zš-strava 1/2024-ocú

331,66 €

Základná škola s MŠ

Obec Margecany

21. 3. 2024

81

Ifosoft-update agendy obce V24.01

216,00 €

IFOSOFT s.r.o.

Obec Margecany

21. 3. 2024

80

itisel-IT služby 2/2024

200,00 €

ITISEL s.r.o.

Obec Margecany

21. 3. 2024

79

orange-mobilné služby

117,14 €

ORANGE Slovensko, a.s.

Obec Margecany

21. 3. 2024

78

Mapox-rukavice,hygieniské potreby-MOS

17,20 €

MAPOX s.r.o.

Obec Margecany

21. 3. 2024

77

Ekover-úprava odpadu 1/2024

1 465,46 €

Ekover, spol. s r. o.

Obec Margecany

21. 3. 2024

76

Ekover-úprava odpadu 1/2024

308,74 €

Ekover, spol. s r. o.

Obec Margecany

21. 3. 2024

75

Ekover-úprava odpadu 1/2024

126,67 €

Ekover, spol. s r. o.

Obec Margecany

21. 3. 2024

74

Ekover-vývoz odpadu 1/2024

2 307,12 €

Ekover, spol. s r. o.

Obec Margecany

21. 3. 2024

73

Ekover-vývoz odpadu 1/2024

210,48 €

Ekover, spol. s r. o.

Obec Margecany

21. 3. 2024

72

Ekover-vývoz odpadu 1/2024

500,28 €

Ekover, spol. s r. o.

Obec Margecany

21. 3. 2024

71

O2-dielňa SMS 1/2024

2,37 €

O2 Slovakia,s.r.o.

Obec Margecany

21. 3. 2024

70

Meva-sk-kuka nádoby plastové 120 l

1 112,40 €

MEVA-SK s.r.o.Rožňava

Obec Margecany

21. 3. 2024

69

telekom-pevná sieť 1/2024

6,00 €

Slovak Telekom

Obec Margecany

21. 3. 2024

68

telekom-pevná sieť 1/2024

101,02 €

Slovak Telekom

Obec Margecany

21. 3. 2024

67

Čisár-jarná 57-revízia plynových zariade

1 284,00 €

Čisár Michal

Obec Margecany

21. 3. 2024

66

DD21-tlač na tlačiarňach

359,66 €

DD21 s.r.o.

Obec Margecany

21. 3. 2024

65

obecný podnik-služby pre obec za 1/2024

12 805,63 €

Obecný podnik Margecany,s.r.o.

Obec Margecany

21. 3. 2024

64

magna energia-elektrina 2/2024

653,28 €

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Margecany

21. 3. 2024

63

magna energia-elektrina 2/2024

1 039,46 €

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Margecany

21. 3. 2024

62

gx solutions-správa-kuka nádoby-1/2024

202,26 €

GX SOLUTIONS, a.s.

Obec Margecany

21. 3. 2024

61

ŽSR-prenájom-pozemku-MK Železničná

57,44 €

Železnice SR

Obec Margecany

21. 3. 2024

60

ŽSR-prenájom-pozemku-multifunkčné ihrisk

703,34 €

Železnice SR

Obec Margecany

21. 3. 2024

59

ŽSR-prenájom-pozemku-parkovacie plochy

29,04 €

Železnice SR

Obec Margecany

21. 3. 2024

58

meto-strava 1/2024-dôchodcovia

389,50 €

MeTo s.r.o.

Obec Margecany

21. 3. 2024

57

meto-strava 1/2024-dôchodcovia

73,00 €

MeTo s.r.o.

Obec Margecany

21. 3. 2024

56

meto-strava 1/2024-ocú

57,96 €

MeTo s.r.o.

Obec Margecany

21. 3. 2024

55

meto-strava 1/2024-ocú

12,88 €

MeTo s.r.o.

Obec Margecany

21. 3. 2024

54

meto-strava-1/2024-SF

9,00 €

MeTo s.r.o.

Obec Margecany

21. 3. 2024

53

meto-strava 1/2024-SF

2,00 €

MeTo s.r.o.

Obec Margecany

21. 3. 2024

52

galileo corpor-prevádzka www stránky

714,00 €

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Margecany

21. 3. 2024

51

VSE-elektrina 1-2/2024-tunel

115,00 €

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Margecany

21. 3. 2024

50

wasteservis-služby na úseku ŽP-1/2024

103,00 €

WasteServis, s.r.o.

Obec Margecany

21. 3. 2024

49

miškuf-mazivo,čistič-hidromek

99,00 €

Marcel Miškuf

Obec Margecany

21. 3. 2024

48

cibeka-pranie-sála

214,39 €

CIBEKA s.r.o.,r.s.p.

Obec Margecany

21. 3. 2024

47

puchalla-právne služby 1/2024

360,00 €

PUCHALLA,SLÁVIK partners s.r.o.

Obec Margecany

21. 3. 2024

46

magna energia-elektrina 3/23-vyúčtovanie

301,61 €

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Margecany

21. 3. 2024

45

magna energia-elektrina 4/23-vyúčtovanie

302,44 €

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Margecany

21. 3. 2024

44

magna energia-elektrina 3/23-vyúčtovanie

90,82 €

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Margecany

21. 3. 2024

43

magna energia-elektrina-4/23-vyúčtovanie

25,02 €

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Margecany

21. 3. 2024

42

PVPS-vodné,stočné-obchodná 7

901,56 €

Podtatranská vod.prev.spol

Obec Margecany

21. 3. 2024

41

PVPS-vodné,stočné-Obchodná-dielňa

48,48 €

Podtatranská vod.prev.spol

Obec Margecany

21. 3. 2024

40

PVPS-vodné,stočné-partizánska 30

66,42 €

Podtatranská vod.prev.spol

Obec Margecany

21. 3. 2024

39

PVPS-vodné,stočné-obchodná 6

402,40 €

Podtatranská vod.prev.spol

Obec Margecany

21. 3. 2024

38

PVPS-vodné,stočné-školská 2

171,13 €

Podtatranská vod.prev.spol

Obec Margecany

21. 3. 2024

37

PVPS-vodné,stočné-Jarná 57

1 023,28 €

Podtatranská vod.prev.spol

Obec Margecany

21. 3. 2024

36

PVPS-vodné,stočné-školská 2

834,08 €

Podtatranská vod.prev.spol

Obec Margecany

21. 3. 2024

35

eko toner-kancelársky papier

515,31 €

EKO TONER s.r.o.

Obec Margecany

21. 3. 2024

34

osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby 2/24

60,00 EUR

osobnyudaj.sk,s.r.o.

Obec Margecany

21. 2. 2024

33

KSK-elektrina-pri hydinárni vyúčtov.2023

78,61 EUR

Košický samosprávny kraj

Obec Margecany

21. 2. 2024

32

SPF-nájom pozemku-potok Bystrá rok 2024

40,00 EUR

Slovenský pozemkový fond

Obec Margecany

21. 2. 2024

31

Buzgó-hygienické potreby

163,80 EUR

BUZGÓ, s.r.o.

Obec Margecany

21. 2. 2024

30

ifosoft-inštalácia V24.01-mzdy

36,00 EUR

IFOSOFT s.r.o.

Obec Margecany

21. 2. 2024

29

ip-tech-zásuvková rozvodnica-garáž

158,30 EUR

IP-tech s.r.o.

Obec Margecany

21. 2. 2024

28

ip-tech-elektro materiál-miestnosť č.217

267,64 EUR

IP-tech s.r.o.

Obec Margecany

21. 2. 2024

27

sima plus-farba-ihrisko

41,10 EUR

SIMA plus Krompachy,s.r.o.

Obec Margecany

21. 2. 2024

26

ejoin-ročná správa-elektro stanica

60,00 EUR

ejoin,s.r.o.

Obec Margecany

21. 2. 2024

25

gx solutions-etikety na kuka nádoby

66,00 EUR

GX SOLUTIONS, a.s.

Obec Margecany

21. 2. 2024

24

ŽSR-prenájom-MK olše

119,65 EUR

Železnice SR

Obec Margecany

21. 2. 2024

23

ŽSR-prenájom-MK, Parkovacie plochy

347,69 EUR

Železnice SR

Obec Margecany

21. 2. 2024

22

ŽSR-prenájom-parkovacie plochy

197,52 EUR

Železnice SR

Obec Margecany

21. 2. 2024

21

slovgram-poplatky MR 2024

38,40 EUR

SLOVGRAM

Obec Margecany

21. 2. 2024

20

magna energia-elektrina 12/2023-vyúčtova

164,35 EUR

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Margecany

21. 2. 2024

19

magna energia-elektrina 12/2023-vyúčtova

114,70 EUR

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Margecany

21. 2. 2024

18

špitz-zameranie-areál ZŠ s MŠ

300,00 EUR

Špitz Rastislav

Obec Margecany

21. 2. 2024

17

ifosoft-updete-mzdy 2024

67,80 EUR

IFOSOFT s.r.o.

Obec Margecany

21. 2. 2024

16

ives-WINmatrika rok 2024

33,60 EUR

IVES

Obec Margecany

21. 2. 2024

15

ifosoft-služba-servisné práce

20,40 EUR

IFOSOFT s.r.o.

Obec Margecany

21. 2. 2024

14

špitz-zameranie-ul.Školská

600,00 EUR

Špitz Rastislav

Obec Margecany

21. 2. 2024

13

špitz-zameranie-ul.Partizánska

450,00 EUR

Špitz Rastislav

Obec Margecany

21. 2. 2024

12

ŽSR-prenájom pozemku-lávka Ružín

65,04 EUR

Železnice SR

Obec Margecany

21. 2. 2024

11

ŽSR-prenájom pozemku-chodník

50,26 EUR

Železnice SR

Obec Margecany

21. 2. 2024

10

mapox-odhrňovač,rukavice-MOS

17,10 EUR

MAPOX s.r.o.

Obec Margecany

21. 2. 2024

9

orange-mobilné služby+parkovné

121,55 EUR

ORANGE Slovensko, a.s.

Obec Margecany

21. 2. 2024

8

MK hlas-riadenie modulu-rozhlas-r.2024

67,20 EUR

MK hlas s.r.o.

Obec Margecany

21. 2. 2024

7

galileo-poplatok-prepojenie na CUET

294,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Margecany

21. 2. 2024

6

Forus-vystúpenie-nový rok 2024

312,00 EUR

FORUS spol. s r.o.

Obec Margecany

21. 2. 2024

5

kúpežneSK-splachovač do WC

75,07 EUR

KúpežneSK s.r.o.

Obec Margecany

21. 2. 2024

4

magna energia-elektrina-1/2024

652,62 EUR

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Margecany

21. 2. 2024

3

itisel-IT služby 1/2024

200,00 EUR

ITISEL s.r.o.

Obec Margecany

21. 2. 2024

2

magna energia-elektrina 1/2024

1 039,46 EUR

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Margecany

21. 2. 2024

1

osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby-1/24

60,00 EUR

osobnyudaj.sk,s.r.o.

Obec Margecany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Obecný úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
1
13 14 15 16 17 18
1
19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita

Terra Incognita

Sociálne siete

Aktuálna teplota

18.5.2024 22:05

Aktuálna teplota:

13.3 °C

Vlhkosť:

83.8 %

Rosný bod:

10.6 °C