Margecany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty na úrad


Adresa

Obec Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany

Okres Gelnica, Košický kraj

Tel.: +421 (0) 53 /48 94 227 – podateľňa
E-mail: podatelna@margecany.sk

IČO: 00329347
DIČ: 2021259405

Bankové spojenie

Prima banka Slovensko a.s., expozitúra SNV
Číslo účtu: 3457448001/5600
IBAN: SK22 5600 0000 0034 5744 8001


Úradné hodiny

Pondelok: 7.00–12.00 / 13.00–16.30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7.00–12.00 / 13.00–15.30
Štvrtok: 7.00–12.00
Piatok: 7.00–12.00 / 13.00–15.30

Kontakty na jednotlivých pracovníkov

Starosta obce

Ing. Igor Petrik
Tel.: 053/47 99 239, 0905 446 656
E-mail: starosta@margecany.sk

Vedúca úradu

Ing. Oľga Machilová
Tel.: 053/47 99 238, 0902 906 710
E-mail: olga.machilova@margecany.sk

Rozvoj obce a riadenie projektov

Ing. Jozef Magda
Tel.: 053/4894 239, 0948 895 767
E-mail: jozef.magda@margecany.sk

Mgr. Pavol Stano
Tel.: 0902 463 335
E-mail: pavol.stano@margecany.sk

Hlavný kontrolór

Ing. Imrich Keruľ
E-mail: imrich.kerul@margecany.sk

Ekonomický úsek

Ing. Oľga Machilová
Tel.: 053/47 99 238, 0902 906 710
E-mail: olga.machilova@margecany.sk

Jarmila Kaľavská
Tel.: 053/47 99 238
E-mail: jarmila.kalavska@margecany.sk

Stavebný úrad

Ing. Martin Jakubišin
Tel.: 053/479 92 29
E-mail: martin.jakubisin@margecany.sk

Dane a poplatky

Mgr. Gabriela Staržecová
Tel.: 053/47 99 228
E-mail: gabriela.starzecova@margecany.sk

Miestne hospodárstvo

Pavol Hricko
Tel.: 0902 906 712
E-mail: pavol.hricko@margecany.sk

Martin Kaľavský
Tel.: 0911 773 618
E-mail: martin.kalavsky@margecany.sk 

Školský úrad

PhDr. Janka Maťašovská
Tel.: 0918 766 179
E-mail: janka.matasovska@margecany.sk

 

 

 

Matrika, podateľňa, kultúrne podujatia

Iveta Žoldáková
Tel.: 053/48 94 227
E-mail: iveta.zoldakova@margecany.sk 

E-mail: matrika@margecany.sk
E-mail: podatelna@margecany.sk

Zástupca matrikárky

Jarmila Kaľavská
Tel.: 053/47 99 238
E-mail: jarmila.kalavska@margecany.sk 

Mgr. Gabriela Staržecová
Tel.: 053/47 99 228
E-mail: gabriela.starzecova@margecany.sk

Overovanie podpisov

Iveta Žoldáková, tel.: 053/48 94 227
Jarmila Kaľavská, tel.: 053/47 99 238

Správca obsahu webového sídla

Ing. Jozef Magda
Obecný úrad Margecany

E-mail: webmaster@margecany.sk

Zväčšiť mapu: https://www.google.sk/maps/