Margecany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+


LogoZ dôvodu lepšej prístupnosti, hlavne starším a zdravotne ťažko postihnutým občanom pri vybavovaní úradných záležitostí dôjde k presunu agiend z poschodia na prízemie s definitívnou platnosťou od 1. 1. 2011.

Prízemie – číslo dverí 102 (Mária Janusová):

 • pokladňa,
 • podateľňa,
 • evidencia obyvateľstva,
 • cintorínske poplatky,
 • potvrdenia,
 • rybárske lístky ..

Prízemie – číslo dverí 104 (Ing. Eva Kováčová):

 • dane a poplatky,
 • výrub stromov,
 • súpisné čísla,
 • komunálny odpad a žetóny …

Poschodie – Číslo dverí 202 (Ľudmila Nalevanková):

 • matričný úrad,
 • osvedčovacia agenda,
 • register trestov,
 • sociálne služby …

Poschodie – Číslo dverí 210 (Viliam Vojtek):

 • miestne hospodárstvo,
 • hlásenie porúch – tel.č. 0902906712 (dodávky vody, energie, verejného osvetlenia),
 • hrobové miesta,
 • zber komunálneho odpadu a predaj KUKA nádob …