Margecany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

logo SE

Zvýšenie bezpečnosti cyklistov v Margecanoch

Dátum: 29. 10. 2022

Zámerom je upokojiť dopravu na prístupovej komunikácii do Rolovej huty obmedzením rýchlosti na 30 km/h a prvkami na spomalenie vozidiel na novú predpísanú rýchlosť. Zároveň rozšíriť počet cyklostojanov v obci na frekventovaných miestach - ZŠsMŠ a kostol.

#

Obnova vstupnej brány do športového areálu

Dátum: 28. 10. 2022

Zámerom je obnovou vstupnej brány brány do športového areálu TJ Lokomotíva Margecany zvýšiť atraktívnosť futbalu a športovania miestnych detí a mládeže.

výroba gruľovníkov

Margecianske fajnoty 2022

Dátum: 7. 7. 2022

Hlavným zámerom je prilákať návštevníkov z celého Slovenska a poukázať na kultúrne bohatstvo gelnického regiónu prostredníctvom zorganizovania gurmánskeho festivalu Margecianske fajnoty 2022.

#

Bicyklom k Ružínu a do Hnileckej doliny (2022)

Dátum: 22. 4. 2022

Hlavnou aktivitou projektu je osadenie moderného smart cykloprístrešku s fotovoltaickou strechou a nabíjačkou na eletkrobicykle, ako aj so servisným náradím pre bežné bicykle.

#

Výstavba nabíjacej stanice pre elektromobily v obci Margecany (2022)

Dátum: 28. 2. 2022

Cieľ projektu: Vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily pre obyvateľov a návštevníkov obce Margecany.

Most ponad miestny potok Bystrá - Margecany - Olše

Most ponad miestny potok - Olše (2020-2022)

Dátum: 7. 2. 2022

Názov projektu: Cez historický most bicyklom aj na Roháčku

Dobudovanie infraštruktúry a zvýšenie kvality a dostupnosti služieb prostredníctvom výstavby príjazdových ciest k mostu v obci Margecany a vytvorením infopointu a smart cykloprístrešku.

Bezbariérové prepojenie rekreačných oblastí - Lávka ponad Ružín - Margecany - Jaklovce

Bezbariérové prepojenie rekreačných oblastí – rampy k lávke (2022)

Dátum: 14. 1. 2022

Výstavba bezbariérových rámp vrátane nájazdov pre oceľovú lávku ponad vodnú nádrž Ružín.

Logo OP ĽZ a ESF

Opatrovateľská služba pre obyvateľov obce Margecany (2022-2023)

Dátum: 12. 1. 2022

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

#

Rozvoj rekreačno-športovej oblasti Margecany–Kozinec (2021)

Dátum: 1. 10. 2021

Názov projektu: Rozvoj rekreačno-športovej oblasti Margecany–Kozinec

Zberný dvor 2022 Margecany

Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Margecany (2022-2023)

Dátum: 30. 9. 2021

Tento projekt je spolufincovaný Európskou úniou z Kohézneho fondu.

#

Rekonštrukcia autobusovej zastávky ul. Partizánska (2021)

Dátum: 14. 9. 2021

Názov projektu: Rekonštrukcia autobusovej zastávky – ul. Partizánska

#

Lávka Ružín (2019–2021)

Dátum: 19. 7. 2021

Názov projektu:
Vybudovanie lávky pre peších a cyklistov cez vodnú nádrž Ružín

Fotografie po ukončení hlavných aktivít projektu

Regenerácia vnútrobloku Margecany (2017–2021)

Dátum: 31. 3. 2021

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Foto po prístavbe, nadstavbe a zateplení hasičskej zbrojnice

Zateplenie hasičskej zbrojnice (2018–2020)

Dátum: 31. 3. 2021

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 95 %

#

Podpora regionálneho rozvoja v NRO Gelnica (2021–2023)

Dátum: 31. 3. 2021

Podpora regionálneho rozvoja v najmenej rozvinutom okrese Gelnica

Nová IKT učebňa

Rozšírenie kapacity ZŠ – vytvorenie odborných učební (2020–2021)

Dátum: 3. 2. 2020

Názov projektu: Rozšírenie kapacity ZŠ Margecany – vytvorenie odborných učební

#

Spoločné zariadenia obce Margecany (2015–2019)

Dátum: 31. 12. 2019

Názov projektu: Spoločné zariadenia obce Margecany

#

Terra Incognita (2018–2021)

Dátum: 31. 12. 2019

V spolupráci a s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja prostredníctvom grantového programu Terra Incognita sme už v obci Margecany zrealizovali a realizujeme tieto projekty a podujatia.

#

Plochy pre statickú dopravu (2017–2018)

Dátum: 31. 12. 2018

Výška poskytnutej dotácie: 250 000 €

#

Rozšírenie kapacity MŠ Margecany (2017–2018)

Dátum: 18. 12. 2017

Názov projektu: Rozšírenie kapacity MŠ Margecany
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prijímateľ: Obec Margecany
Celková zazmluvnená suma: 237 100,00 €

Stav po realizácii projektu - rok 2022

Zateplenie budovy obecného úradu (2016–2020)

Dátum: 31. 3. 2016

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.