Margecany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

VZN

Obecné zastupiteľstvo obce Margecany v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Margecany

Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Margecany – stav a návrh

Sprievodná správa – Zmeny a doplnky č. 2 ÚPO Margecany

Sprievodna_sprava_ZaD2-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,66 MB

Legenda 3 – ZaD č. 2

Legenda3_ZaD2-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 159,96 kB

Legenda 4 – ZaD č. 2

Legenda4_ZaD2-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 74,44 kB

Legenda 5 – ZaD č. 2

Legenda5_ZaD2-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 76,7 kB

Legenda 6- ZaD č. 2

Legenda6_ZaD2-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 68,91 kB

Legenda 7 – ZaD č. 2

Legenda7_ZaD2-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 55,9 kB

Grafická časť

Urbanistický návrh katastrálneho územia – stav a návrh

1_ZaD2-Urbanisticky_navrh_KU-1.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 1,01 MB

Prvky kostry ekologickej stability – stav a návrh

2_ZaD2-Prvky_kostry_ekologickej_stability_KU-1.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 960,95 kB

Komplexný urbanistický návrh – stav a návrh

3a_ZaD2-Urbanizmus-1.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 478,18 kB

Komplexný urbanistický návrh – stav a návrh

3b_ZaD2-Urbanizmus-1.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 716,46 kB

Komplexný urbanistický návrh – stav a návrh

3c_ZaD2-Urbanizmus-1.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 1,48 MB

Návrh energetiky a telekomunikácií – stav a návrh

4b_ZaD2-Energetika.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 402,58 kB

Návrh energetiky a telekomunikácií – stav a návrh

4c_ZaD2-Energetika-1.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 1,37 MB

Návrh vodného hospodárstva – stav a návrh

5b_ZaD2-Vodne_hospodarstvo.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 379,33 kB

Návrh vodného hospodárstva – stav a návrh

5c_ZaD2-Vodne_hospodarstvo-1.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 1,35 MB

Záber poľnohospodárskej a lesnej pôdy – stav a návrh

6a_ZaD2-Zaber_PPaLP-1.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 874,61 kB

Záber poľnohospodárskej a lesnej pôdy – stav a návrh

6b_ZaD2-Zaber_PPaLP.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 373,02 kB

Záber poľnohospodárskej a lesnej pôdy – stav a návrh

6c_ZaD2-Zaber_PPaLP-1.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 1018,17 kB

Schéma návrhu verejnoprospešných stavieb – stav a návrh

7_ZaD2-Schema_VPS-1.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 1,93 MB
Zobrazené 1-20 z 52

Písomné stanoviská a pripomienky k riešeniu Zmien a doplnkov č.2 ÚPN-O obce Margecany možno uplatniť na Obecnom  úrade Margecany do 30 dní od dňa vyvesenia  oznámenia, t.j. najneskôr do 7. marca 2016, kedy končí lehota verejného prerokovania stanovená v zmysle §22 stavebného zákona. Na stanoviská uplatnené po tejto lehote sa neprihliada.

Margecany dňa  3. 2. 2016

Ing. Igor Petrik, starosta obce