Margecany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+


Spoznaj obec Margecany

Tvorivému tímu Tomáš Thúr a Ján Grega sa podarilo zaznamenať, ako vyzerá v súčasnosti naša obec. 19-minútový dokument Spoznaj obec Margecany vznikol v štúdiu Lemakor.

Zábery kamery na celé Margecany, ale aj typické detaily významných budov, železničnej stanice, novopostavených bytových domov, zrekonštruovaného železničného námestia, mostov a krásneho prírodného okolia sú vhodne spojené so sprievodným slovom Tomáša Thúra. Dokument podáva základné informácie o obci v geografických, historických a spoločenských súvislostiach. Obec a jej históriu od prvých písomných zmienok v roku 1235 bližšie predstavujú v krátkych rozhovoroch osobnosti obce.

Putovanie začína v miestnom kostole. Mgr. Jozef Halčin priblížil históriu kostola od jeho dostavania v roku 1934 a jeho zasvätenia svätej Margite. Dozvedáme sa o ustanovení samostatnej farnosti Margecany v roku 1991 vtedajším biskupom Eduardom Kojnokom.

O školstve informovala Mgr. Mária Kráľová. Mgr. Vojtech Foglar predstavil činnosť Súkromnej základnej umeleckej školy v Margecanoch. Mgr. Marta Foglarová vysvetlila okolnosti vzniku detského folklórneho súboru Jadlovček z roku 1980, ktorý v súčasnosti pri škole pôsobí. Sprievodné slovo oboch pedagógov ilustrujú zábery z tanečnej skúšky.

Priemyselnú výrobu v dokumente zastupuje pohľad na najstaršiu vápenku na Slovensku z roku 1893, ktorá bola hnacím motorom života v hladovej doline. Ďalším dôležitým zamestnávateľom bol v rokoch 1956 až 1997 Lesný odštepný závod Margecany. V jeho priestoroch v súčasnosti sídli Lesná správa Margecany, ktorá je od roku 2010 spojená s Lesnou správou Smolník.

Za športovcov prehovoril Jaroslav Očvár o dlhoročnej tradícii futbalu
v obci, ale aj o plánoch do budúcnosti. Pán Jozef Halcin dostal v dokumente slovo dvakrát. Za Turistický oddiel mládeže Sokol Margecany a Dobrovoľný hasičský zbor. Pôsobivé je jeho rozprávanie o pomoci dobrovoľných hasičov počas nedávnych povodní na Hornáde v obci Richnava.

Na spoločenskom živote obce sa významne podieľajú aj dôchodcovia, za ktorých prehovorila Mgr. Mária Fonferová. Práve ona iniciovala v Margecanoch vznik Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v roku 2000.

Po čase budú určite pre nás cenné zábery, ako vyzerala naša obec a jej blízke okolie: cesta okolo Ružína, Rolova Huta pričlenená k Margecanom v roku 1960, cestný tunel na Kozinec alebo najdlhší dvojkoľajový železničný tunel bývalého Československa — Bujanovský tunel.

Záverečné slovo v podobe pozvánky do obce Margecany patrilo
Ing. Igorovi Petrikovi, starostovi obce.