Margecany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Podateľňa


Tu si môžete pohodlne stiahnuť potrebné tlačivo, vyplniť ho elektronicky, vytlačiť, podpísať a spolu s potrebnými prílohami zaslať poštou na adresu obecného úradu alebo osobne odovzdať na podateľni.

Tlačivá pre stavebný úrad

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlasenie-drobnej-stavby.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 71,28 kB

Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác

Ohlasenie-stavebnych-uprav-alebo-udrziavacich-prac.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 51,7 kB

Žiadosť o povolenie terénnych úprav

ziadost_o_povolenie_terennych_uprav.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 25 kB

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

ziadost_o_povolenie_na_odstranenie_stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 25,5 kB

Návrh na odstranenie stavby

navrh-na-odstranenie-stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 61,12 kB

Návrh na začatie územného konania

navrh_uzemne_konanie_novostavba.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 29,5 kB

Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom konaní – jednoduchá stavba

ziadost_o_SP_v_uz_a_st_kon_jednoducha_stavba-1.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 63,71 kB

Návrh na vydanie územneho rozhodnutia pre prístavby, nadstavby, rekonštrukcie

navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia_pristavby_nadstavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 32 kB

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

ziadost_o_vydanie_stavebneho-povolenia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 27 kB

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby

ziadost_o_predlzenie_lehoty_vystavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 23 kB

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 28,5 kB

Žiadosť o povolenie zmeny účelu využitia stavby

ziadost_o_povolenie_zmeny_ucelu_vyuzitia_stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 29 kB

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

ziadost_o_dodatocne_povolenie_stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 44 kB

Súpisné čísla

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla

ziadost_o_pridelenie_sup_cisla.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 21,5 kB

Žiadosť o určenie, zmenu, zrušenie súpisného čísla

ziadost_o_urcenie_zmenu_zrusenie_supisneho_cisla.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 25,5 kB

Výrub stromov

Žiadosť o povolenie výrubu

ziadost-o-povolenie-vyrubu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 26 kB

Malé zdroje znečistenia ovzdušia

Žiadosť o súhlas na povolenie stavby MZZ ovzdušia

Ziadost_o_suhlas_na_povolenie_stavby_MZZ_ovzdusia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 104,44 kB

Žiadosť o súhlas na užívanie MZZ ovzdušia

Ziadost_o_suhlas_na_uzivanie_MZZ_ovzdusia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106,27 kB

Evidencia obyvateľstva

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

navrh_na_zrusenie_trvaleho_pobytu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 102,04 kB