Margecany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Návrh VZN č. 3/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č. 3 ÚPN-O Margecany

Návrh VZN č. 3/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Margecany (400.19 kB)

Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3 (867.52 kB)

Textová časť ZaD č. 3 - pred schvaľovaním v obecnom zastupiteľstve:

Textová časť - ZaD č. 3 (1.56 MB)

Grafická časť ZaD č. 3 - pred schvaľovaním v obecnom zastupiteľstve:

1 - Urbanistický návrh katastrálneho územia - stav a návrh (317.06 kB)

1 - Urbanistický návrh katastrálneho územia - návrh (1.1 MB)

3 - komplexný urbanistický návrh katastrálneho územia - legenda (168.5 kB)

3a - Komplexný urbanistický návrh - stav a návrh (139.08 kB)

3a - Komplexný urbanistický návrh - návrh (171.09 kB)

3b - Kompexný urbanistický návrh - stav a návrh (208.58 kB)

3bn - Komplexný urbanistický návrh - nový stav (299.33 kB)

3c - Komplexný urbanistický návrh - stav a návrh (272.01 kB)

3cn - Komplexný urbanistický návrh - návrh (407.26 kB)

4 - Legenda - Energetika a telekomunikácie (64.69 kB)

4b - Energetika - stav a návrh (206.76 kB)

4bn - Energetika - návrh (238.33 kB)

4c - Energetika - stav a návrh (254.48 kB)

4cn - Energetika - návrh (316.75 kB)

4d - Energetika - stav a návrh (189.71 kB)

4dn - Energetika - návrh (183.13 kB)

4e - Energetika - návrh (471.25 kB)

5 - Legenda - Vodné hospodárstvo (61.38 kB)

5c - Vodné hospodárstvo - stav a návrh (241.17 kB)

5cn - Vodné hospodárstvo - návrh (319.02 kB)

6e - Záber PP a LP (358.88 kB)

7 - Schéma verejnoprospešných stavieb - stav a návrh (262.62 kB)

7n - Schéma verejnoprospešných stavieb - návrh (1.42 MB)

8 - Situácia širších vztahov - stav a návrh (284.59 kB)

8n1 - Situácia širších vzťahov - návrh (224.55 kB)

Dátum zvesenia: 8. 9. 2022 Zodpovedá: Ing. Jozef Magda