Margecany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - SMERNICA č. 1/2023 - SADZOBNÍK CIEN za poskytnuté služby a vykonané úkony Obcou Margecany

Tento vnútorný predpis (ďalej „smernica“) sa vydáva za účelom stanovenia poplatkov za odplatné služby poskytované obcou Margecany a vykonávané Obecným úradom Margecany.

Smernica č. 1/2023 „SADZOBNÍK CIEN za poskytnuté služby a vykonané úkony Obcou Margecany“ bola schválená Obecným zastupiteľstvom v Margecanoch uznesením č. 61/2023  dňa 27. 3. 2023 a nadobúda účinnosť dňa 01. 05. 2023. 

Ing. Igor Petrik, starosta obce

Príloha:

Smernica č. 1/2023 - Sadzobník cien za poskytnuté služby a vykonané úkony - Obec Margecany (281 kB)

Zverejnená:    29. 3. 2023

Účinná:            1. 5. 2023

 

Dátum zvesenia: 30. 9. 2023 Zodpovedá: Ing. Jozef Magda