Margecany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 4/2023

Číslo registratúrneho záznamu: 511/2023

Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja z 26. júna 2023, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 5/2022 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj.

Platí od: 18.07.2023

Týmto VZN sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 281/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj, v znení VZN č. 2/2004, v znení VZN č. 10/2009, v znení VZN č. 6/2014 a v znení VZN č. 18/2017.

Dátum zvesenia: 31. 8. 2026 Zodpovedá: Ing. Jozef Magda