Margecany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - VZN obce Margecany č. 1/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Margecany

Dátum zvesenia: 2. 2. 2023 Zodpovedá: Správca Webu