Margecany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+


Obecné zastupiteľstvo 2022–2026

Radovan Bobak, Ing. - zástupca starostu obce

Predseda komisie verejného poriadku, životného prostredia, cestovného ruchu, podnikateľských činností, prešetrenia a vybavovania sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z.z.
 

Ľubomír Fidler, Ing.

Predseda komisie sociálnej, školstva, kultúry, mládeže a športu

Člen komisie finančnej, správy majetku, výstavby, verejného obstarávania
 

Alžbeta Gajdošová Keruľová, Mgr.

Členka komisie sociálnej, školstva, kultúry, mládeže a športu

Zástupca sobášiaceho matričného úradu


 

Dušan Jakubišin, Ing.

Predseda komisie finančnej, správy majetku, výstavby, verejného obstarávania

Člen komisie verejného poriadku, životného prostredia, cestovného ruchu, podnikateľských činností, prešetrenia a vybavovania sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z.
 

Peter Kovalčík

Člen komisie verejného poriadku, životného prostredia, cestovného ruchu, podnikateľských činností, prešetrovania a vybavovania sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z.


 

Eva Novotová, Ing.

Členka komisie sociálnej, školstva, kultúry, mládeže a športu

Členka komisie finančnej, správy majetku, výstavby, verejného obstarávania

Zástupca sobášiaceho matričného úradu
 

Jaroslav Očvár, Bc.

Člen komisie sociálnej, školstva, kultúry, mládeže a športu

 

Jaroslav Vaščura, Ing.

Člen komisie finančnej, správy majetku, výstavby, verejného obstarávania

Člen komisie verejného poriadku, životného prostredia, cestovného ruchu, podnikateľských činností, prešetrenia a vybavovania sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z.
 

Miroslav Zvirinský

Člen komisie finančnej, správy majetku, výstavby, verejného obstarávania