Margecany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+


Vodná nádrž bola postavená v rokoch 1963–1973 na Hornáde pod sútokom s Hnilcom a juhovýchodne od Margecian v geomorfologickom celku Čiernej hory, cez ktorú si rieka Hornád vytvorila prielomovú dolinu. Vybudovaním hrádze na rieke sa hladina vzdula v dĺžke 16 km na ploche 600 ha. Priehradné jazero má vodnú nádrž Ružín I a vyrovnávaciu nádrž Ružín II. Hladina nádrže, ktorej šírka sa pohybuje v rozmedzí 300–500 m pri hĺbke 50 m je kľukato zahĺbená do Čiernej hory. V polovici koryta tvorí dlhú bočnú ostrohu smerujúcu na juh k doline potoka Belá a jeho prítoku Opátka, ktorou zasahuje do Hámorskej brázdy, kde bola obec Košické Hámre.

Vodné dielo Ružín I je ohradené 63 m vysokou kamenistou hrádzou. Zadržuje 59 mil. m³ vody. Dĺžka vzdutia je 14,6 km a zasahuje aj do Hnilca. Plocha vzdutej hladiny je 3,9 km². Hrádza má 6 m širokú korunu, hlinité jadrové tesnenie a je chránená obojstranne piesčitými a štrkovitými filtrami (820 000 m³ zeminy). Druhou časťou diela je združený betónový objekt – odvádzač vody, dnové výpusty, veža so strojovňou – v ktorom je 85 000 m³ betónu. Účelom vodnej nádrže bolo vyriešiť dodávku vody pre U. S. Steel Košice, s.r.o. Energetické využitie nádrže je zabezpečené elektrárňou s inštalovaným výkonom 60 MW. Na ľavom brehu upraveného koryta, napojeného na vzdutie vodnej hladiny vyrovnávacej nádrže Ružín II vytvorenej 16 m vysokou betónovou hrádzou, je vodná elektráreň s inštalovaným výkonom 1,95 MW. Ročná výroba elektrickej energie je 54 GWh. Vodné dielo Ružín I a Ružín II má retenčný, vodohospodársky, energetický, rekreačný a estetický krajinársky význam.

Na Ružíne sú priaznivé podmienky pre rekreáciu. Vybudované rekreačné strediská – Zlatník, Košické Hámre, Košická Belá, Opátka, Čertovík a Margecany – majú podmienky pre celoročnú rekreáciu.

Ružín je obkolesený nádhernými horami, z ktorých najviac zaujme majestátne sa vypínajúci bralnatý vrch Sivec, z ktorého je prekrásny výhľad na celú vodnú nádrž. Nádrž je obľúbenou rekreačnou oblasťou s množstvom tajomných zákutí a niektoré zátoky sú takmer nedotknuté civilizáciou. Plavba v člne po smaragdovozelenej hladine tejto rozľahlej vodnej plochy, obkolesenej hustým lesom, je nezabudnuteľným zážitkom. Doplaviť sa dá na skalnatý Ostrov lásky alebo Malý ostrov, ktoré vyrastajú z tmavých vodných hlbín. Ružín je rajom rybárov, pretože vo vodnej nádrži žije kapor, ostriež, zubáč, pstruh, ale aj sumec. Voda je chladná aj v letných mesiacoch, a tak osvieži plavcov aj vodných lyžiarov, ktorí tu majú výborné podmienky.
 

Ružín