Margecany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Slávnostný príhovor Ing. Igora Petrika, novozvoleného starostu obce

OZ Margecany a starosta pre volebné obdobie 2022 - 2026

Vážení poslanci, milí spoluobčania,

dnes sa pre našu obec začína nové volebné obdobie a prihovárať sa vám inými slovami, ako doposiaľ, by bolo zvláštnosťou. Som rád, že vás môžem osloviť ako staronový starosta.

Najskôr by som sa chcel rozlúčiť s poslancami, ktorí už v týchto posledných komunálnych voľbách nekandidovali a ich práca v obecnom zastupiteľstve sa skončila.

Chcem sa všetkým poslancom poďakovať za našu úspešnú spoluprácu, ktorou tiež dopomohli k tomu, že sa nám podarilo za posledné štyri roky preinvestovať z eurofondov a dotácií viac ako 2,2 milióna eur a zrealizovať stavby, ktoré boli pre obec dlhé roky finančne nedosiahnuteľné, alebo ktoré sme pripravovali možno aj desaťročie.

Z tohto miesta tiež ďakujem aj Ing. Eve Novotovej, ktorá počas uplynulých štyroch rokov vykonával funkciu zástupcu starostu obce.

Teraz sú pred nami ďalšie štyri roky, počas ktorých zaiste všetci chceme potvrdiť, že ľudia nám nedali svoje hlasy a teda aj dôveru zbytočne a že sme pripravení na ďalšie veľkolepé zámery pre naše Margecany.

Staronovým poslancom, ktorí obhájili svoje posty, želám minimálne toľko úspechov, ako sme dosiahli v predchádzajúcom volebnom období, čo v dnešnej dobe určite nebude jednoduché.

Keďže v poslaneckom zbore máme aj úplných nováčikov, teda poslancov, ktorí ešte nikdy túto prácu neokúsili, želám im, aby sa skoro aklimatizovali v samosprávnom prostredí a svojimi podnetmi a nápadmi priniesli do našich radov ten povestný nový vánok a konštruktívne riešenia. Dúfajme, že moje plány a plány, vás poslancov, vytvoria spoločný, ktorý bude smerovať len k jedinému cieľu, rozvoju našej obce.

Na dnešnom slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva bude zvolený môj zástupca, ktorému už teraz prajem množstvo chuti so mnou spolupracovať, čo bude, verím, prínosom pre všetkých. Veľa úsilia a ochoty pomôcť prajem aj predsedom a členom komisií.

Som presvedčený, že spoločným úsilím nás všetkých dosiahneme, že Margecany na ďalšie štyri roky sa opäť o veľký kus pohnú dopredu.

Dátum vloženia: 23. 11. 2022 11:30
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 11. 2022 11:33
Autor: Ing. Jozef Magda