Margecany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Nové nájomné byty

Obec Margecany nadobudla dňa 19. 9. 2016 vlastnícke právo k bytom postaveným v rámci stavby „Nadstavba 13 BJ Margecany“.

Pre záujemcov o nájomné bývanie je k dispozícii celkom 13 štandardných nájomných bytov, z toho 9 bytov je trojizbových, 1 byt je dvojizbový a 3 byty sú jednotizbové.

Základné informácie o projekte

Miesto realizácie stavby: Obec Margecany, Ulica Školská 2

Názov a stručný opis stavby: „Nadstavba 13 BJ Margecany“, súp. č. 135, ul. Školská 2  –  bytový dom s 13 bytovými jednotkami, 9 trojizbové byty, 1 dvojizbový a 3 jednoizbové byty

Termíne začatia stavby: 1. 6. 2014

Dátum skončenia realizácie stavby: 16. 12. 2015

Názov poskytovateľa dotácie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Odkaz na internetové stránky poskytovateľa dotácie: www.telecom.gov.sk

Výška poskytnutej dotácie

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky poskytlo nenávratnú dotáciu na obstaranie nájomných bytov vo výške 229 920 EUR,

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky poskytlo nenávratnú dotáciu na obstaranie technickej vybavenosti vo výške 19 560 EUR,

Štátny fond rozvoja bývania poskytol podporu formou zvýhodneného úveru vo výške 344 880 Eur.

Užitočné odkazy: Postup žiadateľa o nájomný byt

Fotodokumentáciu projektu
Dátum vloženia: 30. 9. 2016 10:57
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 10. 2021 11:02