Deň otvorených dverí Základná škola s materskou školou Margecany

zssms margecany logoPOZVÁNKA

Milí rodičia a deti, pozývame Vás na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.

KEDY: 1. 6. – 3. 6. 2015 od 14:00 do 17:00 hod.

KDE:  Základná škola s materskou školou,   Školská 20, 055 01 Margecany

V tomto čase si môžete prezrieť priestory základnej školy, materskej školy a školského areálu. Pokračovať na Deň otvorených dverí Základná škola s materskou školou Margecany

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

NA RUSADLE V MARGECANOCH

V sobotu 23. 5. 2015  v našej obci  pri príležitosti “RUSADLÍ”  členovia Fsk Jadlovec od 14.00 h budú stavať  “MÁJE”, deti sa budú môcť povoziť na voze s konským záprahom. O 18.30 h bude slávnostne postavený  “MÁJ” pred obecným úradom a o 19.00 h začína “Rusadeľná zábava”, na ktorú Vás všetkých pozývame. Do tanca zahrá ĽH Gajdošovci a Duo Element.

/vstupné na Rusadeľnú zábavu – 10 € na osobu – prípitok, večera, káva, koláč – vstupenky si môžete zakúpiť v predpredaji na tel. čísle: 0949620624 a 0944103925/

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Nedeľná rozprávka

Jack zabijak obrov

v nedeľu 17. mája 2015 o 15.00 h premietame v margecianskom kine tak trošku strašidelnú rozprávku, vhodnú pre staršie deti, na ktorú Vás srdečne pozývame.Jack

(L-r) IAN McSHANE as King Brahmwell, EWAN McGREGOR as Elmont, ELEANOR TOMLINSON as Isabelle and NICHOLAS HOULT as Jack in New Line Cinema’s and Legendary Pictures’ action adventure “JACK THE GIANT SLAYER,” a Warner Bros. Pictures release.
 
-filmová rozprávka, USA, 2013, 110 min.

Trochu strašidelná dobrodružná cesta mladého farmára Jacka za princeznou Isabelle po zázračnej fazuli.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Oznámenie o strategickom dokumente “Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja”

Obec Margecany, v zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

oznamuje verejnosti, že dňa 5. 5. 2015 bolo obci doručené oznámenie o strategickom dokumente „Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja“.

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na stránke MŽP SR v plnom znení si ho môžete pozrieť tu.

Stanoviská verejnosti k Oznámeniu  strategického dokumentu „Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou na adresu :

Okresný úrad Prešov

Odbor starostlivosti o životného prostredia

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Nám. mieru 2, 081 92 Prešov

081 92 Prešov

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky  – 051/4881220 alebo e-mailom alena.sekerakova@po.vs.sk).

e-mail: alena.sekerakova@po.vs.sk

Ing. Igor Petrik, starosta obce

Zverejnené dňa 11. 5. 2015

Zvesené dňa 26. 5. 2015

Zaujalo vás to? Zdieľajte: