Filmy v našom kine

Nezhasínaj

V piatok 28. 4. 2017 o 19.00 h sa príďte do nášho kina trošku báť.  Premietame horor o čudesných udalostiach, ktoré sa dejú v tme.

– horor, USA, 2016, 81 min.,  od 15 rokov

Keď zhasne svetlo, objavujú sa nevysvetliteľné udalosti s desivými bytosťami. Zbaviť sa ich nie je ľahké.

Ľadový medvedík

Animovanú rozprávočku si môžete prísť pozrieť do nášho kina v nedeľu 30. 4. 2017 o 16.00 h.

– animovaná rozprávka, Nemecko,     80 min.

Ľadový medvedík Lars sa so svojimi priateľmi zatúla až do tropického raja. Stretáva tu čudné zvieratká, ktoré doteraz nikdy nevidel.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 o záväznej časti Územného plánu obce Margecany s premietnutím Zmien a doplnkov č. 2

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 o záväznej časti Územného plánu obce Margecany s premietnutím Zmien a doplnkov č. 2

Príloha:

Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Margecany – stav a návrh: Pokračovať na Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 o záväznej časti Územného plánu obce Margecany s premietnutím Zmien a doplnkov č. 2

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Zaujímavá filmová ponuka

Vojnoví psi

V piatok 21. apríla 2017 o 19.00 h Vám v našom kine ponúkame príbeh natočený podľa skutočnej udalosti.

– komédia, USA, 2016, 114 min.,  od 15 rokov

Rozbehnúť biznis vo vojnovej rizikovej oblasti nie je najšťastnejšou možnosťou, ako zarobiť peniaze. Príbeh z obdobia vojny v Iraku je natočený podľa skutočnej udalosti.

Bociany

Čo majú spoločné detičky a bociany, tak to sa dozviete v animovanej rozprávočke, ktorú v našom kine premietame v nedeľu 23. apríla 2017 o 16.00 h.

– animovaný príbeh, USA, 2016, 87 min.

Aj donáška detí bocianmi podlieha modernizácii. Nastáva však veľký chaos, keď pár detičiek ostane akosi nazvyš. Čo s nimi?

 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Veľkonočné prianie

Milí spoluobčania, 
prajem Vám krásne a pokojné prežitie veľkonočných sviatkov v kruhu najbližších, k novej jari veľa sily, aby ste v zdraví a hojnosti dlho žili.
Dom plný šťastia, energie a v nasledujúcich dňoch veľa rodinnej harmónie.

Ing. Igor Petrik, starosta obce Margecany

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Veľkonočná ponuka nášho kina

Dánske dievča

Veľkonočný piatok 14. 4. 2017 o 19.00 h je v našom kine venovaný neľahkému životnému príbehu manželského páru.

– romantický príbeh, USA, 2015, 119 min., od 15 rokov

Mladý manželský pár spája umelecké cítenie. Einar však v sebe objavuje nového človeka – ženu.

Škatuliaci

Na Veľkonočnú nedeľu 16. 4. 2017 o 16.00 h  je pre Vás pripravená zábavná animovaná rozprávočka.

– animovaná rozprávka, USA, 2014,     97 min.

Chlapec Vajo je ochráncom rozkošných, zvláštnych tvorov „Škatuliakov“, ktorí žijú v podzemných úkrytoch.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Veľké jarné upratovanie

 VEĽKÉ JARNÉ UPRATOVANIE

v  M A R G E C A N O C H

     Poriadok a čistota je ukazovateľom úrovne vzťahu občanov k svojmu okoliu i k samotnej obci, preto sa obraciame na Vás s výzvou, aby ste sa zapojili do veľkého upratovania našej obce, ktoré sa chystá

7. a 8. apríla 2017

8. apríla 2017 môžete vyviezť odpad v čase od 11.00 h do 17.00 h na „ZBERNÝ DVOR“ .

Z verejných priestranstiev, t. j. z okolia bytoviek a z verejných trávnikov pracovníci technického úseku v priebehu dňa 8. apríla 2017 v čase od 8.00 h do 17.00 h zabezpečia odvoz biologického odpadu, v prípade potreby odvozu takéhoto odpadu kontaktujte pána Pavla Hricka na mobilnom čísle 0902906712.

Všetkým by nám malo záležať na čistom a bezodpadovom životnom prostredí, preto sa zapojte do skrášlenia našej obce.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Výzva na predkladanie ponúk v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou – stavebné práce

Výzva na predkladanie ponúk v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou

v súlade s §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare).

Predmet zákazky:

Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Margecany

Margecany, dňa 03.04.2017

Ing. Igor Petrik, starosta obce Pokračovať na Výzva na predkladanie ponúk v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou – stavebné práce

Zaujalo vás to? Zdieľajte: