Menu

Obec Margecany
Margecany

Rozšírenie kapacity MŠ Margecany (2017–2018)

Rozšírenie kapacity MŠ Margecany (2017–2018)

Názov projektu: Rozšírenie kapacity MŠ Margecany
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prijímateľ: Obec Margecany
Celková zazmluvnená suma: 237 100,00 €

logo IROPVýzva: IROP-PO2-SC221-2016-10 Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Vyhlasovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP

Zazmluvnená suma NFP: 225 245,00 €
Skutočne čerpaná suma NFP: 223 743,90 €

Dátum účinnosti zmluvy: 22. 11. 2017
Plánovaný začiatok realizácie projektu: 1. 9. 2017
Plánovaný koniec realizácie projektu: 1. 11. 2018
Dátum konca realizácie projektu: 25. 10. 2018

Miesto realizácie – VÚC: Košický kraj

ÚDAJE O PROJEKTE
Kód projektu: 302021H675
Názov projektu: Rozšírenie kapacity MŠ Margecany

Popis projektu

Zámerom projektu je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie služieb predprimárneho vzdelávania v obci Margecany.

Projekt je zameraný na zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materskej školy prostredníctvom rozšírenia, stavebných úprav a modernizácie existujúcej vzdelávacej infraštruktúry realizáciou oprávnených aktivít, čím sa dosiahne zvýšenie súčasnej kapacity zariadenia o 13 miest.

Potreba realizácie projektu vyplynula z narastajúcich požiadaviek rodičov o prijatie dieťaťa do MŠ, ktorej momentálna kapacita je v súčasnosti prekročená a vedenie školy eviduje stále viac nevybavených žiadostí. 

Naplnenie cieľa bude dosiahnuté stavebnými úpravami budovy učebňového pavilónu, a to v prvom nadzemnom podlaží na úkor nevyužitej triedy základnej školy, skladu a chodby, a taktiež v časti nevyužívaného a stavebne neukončeného podkrovia.

Existujúca kapacita sa navýši o dve stavebne samostatné triedy s potrebnými sociálnymi a zdravotechnickými zariadeniami.

Súčasťou zámeru je debarierizácia priestorov s cieľom adaptácie pre potreby inkluzívneho vzdelávania, materiálno-technické vybavenie, ako aj úprava areálu MŠ s prvkami zelene, detského ihriska a otvoreného areálu s možnosťou celoročnej prevádzky.

Cieľovou skupinou projektu sú deti vo veku 3–5 rokov.

Priebeh plnenia projektu

Po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom sme dňa 20. 6. 2018 odovzdali stavenisko zhotoviteľovi a začalo sa s realizáciou stavebných prác.

Stavebné práce prebehli v súlade s projektovou dokumentáciou a zmluvou o dielo. Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 10. 2018.

Materská škola má vďaka projektu vytvorené dve nové plnohodnotné triedy, ktorých projektovaná kapacita je 37 detí (20 detí v triede v podkroví a 17 detí v triede na prízemí).

Vďaka projektu majú deti k dispozícii detské ihrisko s vybavením, dve pieskoviská, lavičky, kresliacu tabuľu. Vďaka prestrešenému altánku je možné realizovať aktivity s deťmi vonku aj v prípade nepriaznivého počasia.

Triedy sú plne vybavené interiérovým vybavením a inventárom. 

Počet detí v školskom roku 2022/2023 - 74 detí

Publikované: 18. 12. 2017

Dátum vloženia: 18. 12. 2017 15:37

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2
1
3

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita

Terra Incognita

Sociálne siete

Aktuálna teplota

28.11.2023 14:52

Aktuálna teplota:

2.6 °C

Vlhkosť:

84.8 %

Rosný bod:

0.3 °C