Menu

Obec Margecany
Margecany

Územný plán – Zmeny a doplnky č. 3


OZNÁMENIE o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Margecany

Obec Margecany zabezpečuje spracovanie zmien a doplnkov č. 3 platného územného plánu obce (ÚPN-O). Spracovateľom týchto zmien a doplnkov je Ing. arch. Dušan Marek, autorizovaný architekt.

Stručný prehľad Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN-O Margecany:

  • Obytná lokalita „Olše a Pod Horou“ – zmeny v priestorových regulatívoch, úprava navrhovaných zariadení technickej infraštruktúry na základe spracovanej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.
  • Zmena monofunkčnej plochy v centrálnej časti sídla na polyfunkčnú.
  • Zapracovanie požiadaviek VSD, a. s. (Východoslovenská energetika) v rozsahu riešených lokalít ZaD č.3.
  • Návrh obslužnej komunikácie s výhybňami v lokalite „Bystrá“.

Do kompletnej dokumentácie a jej výkresovej časti možno nahliadnuť na Obecnom úrade Margecany alebo na  tejto stránke. 

Verejné prerokovanie zmien a doplnkov v intenciách ustanovení § 21, ods. 3 a § 22 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. sa uskutoční na Obecnom úrade v Margecanoch

dňa 24. novembra 2021 (streda) o 15:00 hod.

s výkladom spracovateľa a obstarávateľa zmien a doplnkov územného plánu. Prerokovanie sa bude riadiť aktuálnymi proticovidovými opatreniami vzťahujúcimi sa na okr. Gelnica.

Pripomienky zo strany občanov resp. právnických osôb pôsobiacich na území obce možno vzniesť písomne poštou alebo osobným doručením do 30 dní od termínu zverejnenia tohto oznámenia.

Ing. Igor Petrik, starosta obce

Vyvesené: 3. novembra 2021

Územný plán


Pre zväčšenie klikni na obrázok

Návrh Zmien a doplnkov č. 3 na verejné prerokovanie:

Sprievodna_sprava_ZaD3

Sprievodna_sprava_ZaD3-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,57 MB
Vložené: 3. 11. 2021

Záväzná časť – Margecany_ZaD3

ZC_Margecany_ZaD3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 796,84 kB
Vložené: 3. 11. 2021

1_Urban_navrh_KU

1_Urban_navrh_KU.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 148,89 kB
Vložené: 3. 11. 2021

1n_Urban_navrh_KU

1n_Urban_navrh_KU.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,53 MB
Vložené: 3. 11. 2021

3_Legenda

3_Legenda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 128,78 kB
Vložené: 3. 11. 2021

3a_Komplexny_urban_navrh

3a_Komplexny_urban_navrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,68 kB
Vložené: 3. 11. 2021

3an_Komplexny_urban_navrh

3an_Komplexny_urban_navrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 295,2 kB
Vložené: 3. 11. 2021

3c_Komplexny_urban_navrh

3c_Komplexny_urban_navrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 270,72 kB
Vložené: 3. 11. 2021

3cn_Komplexny_urban_navrh

3cn_Komplexny_urban_navrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 402,12 kB
Vložené: 3. 11. 2021

3e_Komplexny_urban_navrh

3e_Komplexny_urban_navrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 405,46 kB
Vložené: 3. 11. 2021

4_Legenda

4_Legenda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 54,96 kB
Vložené: 3. 11. 2021

4a_Energetika

4a_Energetika.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 200,61 kB
Vložené: 3. 11. 2021

4an_Energetika

4an_Energetika.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 235,81 kB
Vložené: 3. 11. 2021

4c_Energetika

4c_Energetika.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 237,84 kB
Vložené: 3. 11. 2021

4cn_Energetika

4cn_Energetika.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 306,72 kB
Vložené: 3. 11. 2021

4e_Energetika

4e_Energetika.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 394,87 kB
Vložené: 3. 11. 2021

5_Legenda

5_Legenda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 59,25 kB
Vložené: 3. 11. 2021

5c_Vodne_hospodarstvo

5c_Vodne_hospodarstvo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 241,17 kB
Vložené: 3. 11. 2021

5cn_Vodne_hospodarstvo

5cn_Vodne_hospodarstvo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 315,78 kB
Vložené: 3. 11. 2021

6e_Záber_PP a LP

6e_Zaber_PP-a-LP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 425,17 kB
Vložené: 3. 11. 2021
Zobrazené 1-20 z 25

Obec

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita

Terra Incognita

Sociálne siete

Aktuálna teplota

22.7.2024 12:07

Aktuálna teplota:

26.0 °C

Vlhkosť:

52.3 %

Rosný bod:

15.5 °C