Menu

Obec Margecany
Margecany

Symboly


Symboly obce Margecany

Schválilo Obecné zastupiteľstvo v Margecanoch svojim uznesením č. 14/2004/B-4 zo dňa 15. apríla 2004.

Erb obce Margecany

Erb obce MargecanyErb obce Margecany tvorí: – v modrom gotickom štíte vľavo striebornými skríženými nástrojmi so zlatými rukoväťami – tyčou a rázsochou – sprevádzaná, v zelenej pažiti stojaca striebroodetá zlatými lúčmi nimbovaná svätá Margita v pravici s troma striebornými zlatostredými margarétami na zlatých stopkách, v ľavici pred sebou so zelenou palmovou ratolesťou.

Erb je kombináciou upravených historických hovoriacich symbolov obcí Margecany a Rolova Huta. Dominujúce postavenie má symbol Margecian, ktorých meno dnes slúži pre obe obce. Ústredným symbolom erbu je sv. Margita, patrónka miestneho chrámu, ktorá sa v obci teší veľkej úcte. Veď jej patrocínium chrámu sa nezmenilo vyše 700 rokov. V kresťanstve má táto svätica významné miesto. Patrí medzi štyri hlavné Panny – mučenice (spolu s Barborou, Dorotou a Katarínou). Bola patrónkou sedliakov, panien, rodičiek, pomocnicou v núdzi a pri nemociach tváre. Erb v tejto podobe je v heraldike mimoriadne ceneným hovoriacim erbom, pretože pomenovanie obce je totožné s názvom ústredného symbolu. Palmová ratolesť je jedným z jej známych atribútov a je symbolom jej mučeníckej smrti.

Farby: zlatá (žltá) symbolizuje najmä cnosť, vznešenosť a úctu, strieborná (biela) je znakom čistoty, radosti, nevinnosti. Modrá farba je prejavom stálosti, vernosti a úprimnej zbožnosti, zelená symbolizuje nádej, radosť a zdravie.

Erb obce sa používa:

a) na pečatidle obce,
b) na insígniách starostu,
c) na listinách o udelení čestného občianstva obce Margecany, ceny obce Margecany a uznaniach obce Margecany,
d) na budovách, kde má sídlo Obecný úrad v Margecanoch,
e) na označení katastrálneho územia obce,
f) v rokovacích miestnostiach orgánov obce,
g) v administratívnom konaní Obecného úradu.

Právo použiť a používať erb obce majú právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce.

Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.

Vlajka obce Margecany

Vlajka obce Margecany pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej (2/7), žltej (1/7), zelenej (1/7), bielej (1/7) a modrej (2/7). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Vlajku obce Margecany používa starosta obce a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného prípadne štátneho charakteru a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, prípadne v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie vlajky vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.

Vlajka obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.

Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná vlajka spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo (§ 8 ods. 6 zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch SR a ich používaní).

Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá

  • vlajka sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,
  • na vlajke nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a podobne.

Za správne zaobchádzanie s vlajkou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita

Terra Incognita

Sociálne siete

Aktuálna teplota

15.6.2024 08:06

Aktuálna teplota:

16.8 °C

Vlhkosť:

69.4 %

Rosný bod:

11.2 °C