Menu

Obec Margecany
Margecany

Informácie


Postup Obce Margecany pri aplikácii zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

 1. Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií Obcou Margecany (ďalej len „obcou“) a ich poskytovanie zamestnancami obce sa riadi zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len zákon).
 2. Text zákona je prístupný prostredníctvom siete internet na adrese http://www.vlada.gov.sk
 3. Žiadosť musí byť vybavená v súlade so zákonom.
 4. Písomná žiadosť sa podáva na adrese:

​​​​Obec Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany

 1. Žiadosť sa podáva:
 • písomne prostredníctvom pošty,
 • písomne osobným podaním v podateľni obce (viď vyššie uvedená adresa),
 • ústne osobne v pracovných dňoch počas pracovnej doby (obedňajšia prestávka 12.00 až 12.30),
 • ústne prostredníctvom telefónu v pracovných dňoch počas pracovnej doby (obedňajšia prestávka 12.00 až 12.30) (tel.: 053/489 4239),
 • prostredníctvom faxu (fax: 053/489 4239),
 • prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: margecany@stonline.sk
 • Úhrada nákladov za poskytnutie informácií je stanovená v Sadzobníku úhrad za sprístupňovanie informácií.
 • Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácie je možné podať rozklad v lehotách stanovených zákonom na adrese:

Obec Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany

Rozklad je tiež možné podať prostredníctvom formulára „Rozklad proti rozhodnutiu o odmietnutí informácie“. Tento formulár je k dispozícii v podateľni obce alebo na internetovej adrese obce (www.margecany.sk)

O rozklade rozhoduje starosta obce.

Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácii pre rok 2013 

 1. Náklady spojené s vyhotovením kópie informácie
  a)  0,10 eur za vyhotovenie jednostrannej informácie formátu A4,
  b)  0,17eur za vyhotovenie obojstrannej informácie formátu A4,
  c)  0,15 eur za vyhotovenie jednostrannej informácie formátu A3,
  d)  0,25 eur za vyhotovenie obojstrannej informácie formátu A3,
  e)  0,66 eur za jeden kus CD ROM.
   
 2. Obálka
  a) Formát C6 – 0,01 eur
  b) Formát C5 – 0,03 eur
  c) Formát C4 – 0,07 eur
   
 3. Náklady spojené s odoslaním informácie sa spravujú aktuálnym cenníkom poštových služieb.
   
 4. Informácie zasielané e-mailom, faxom a telefonicky sú sprístupňované bezplatne.
   
 5. Žiadateľ uhradí náklady spojené so spracovaním informácie
  a) bezhotovostne prevodom na účet obce číslo 3457448001/5600 s uvedením variabilného symbolu,
  b)  v hotovosti do pokladne obce, Obec Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany, v pracovnom čase.

Formulár žiadosti o poskytnutie informácií

formular211.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 22,83 kB

Obecný úrad

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita

Terra Incognita

Sociálne siete

Aktuálna teplota

22.7.2024 12:07

Aktuálna teplota:

25.3 °C

Vlhkosť:

54.6 %

Rosný bod:

15.5 °C