Margecany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, faktúry, objednávky

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28. 11. 2022

Zmluva o opakovanom nájme bytu

NZ/2022/27-MJ

110,74 EUR stodesať eur a sedemdesiatštyri centov

Obec Margecany

Peter Jalč, Renáta Jalčová

28. 11. 2022

Zmluva o opakovanom nájme bytu

NZ/2022/26-MJ

134,34 EUR stotridsaťštyri eur a tridsaťštyri centov

Obec Margecany

Valéria Kovalčíková, Ján Klein

28. 11. 2022

Zmluva o opakovanom nájme bytu

NZ/2022/25-MJ

57,90 EUR päťdesiatsedem eur a deväťdesiat centov

Obec Margecany

Barbora Fottová

28. 11. 2022

Zmluva o opakovanom nájme bytu

NZ/2022/24-MJ

109,26 EUR stodeväť eur a dvadsaťšesť centov

Obec Margecany

Ján Hricko

28. 11. 2022

Zmluva o opakovanom nájme bytu

NZ/2022/23

110,14 EUR stodesať eur a štrnásť centov

Obec Margecany

Ľudmila Mrázová

28. 11. 2022

Zmluva o opakovanom nájme bytu

NZ/2022/22-MJ

110,32 EUR stodesať eur a tridsaťdva centov

Obec Margecany

Mária Soroková

28. 11. 2022

Zmluva o opakovanom nájme bytu

NZ/2022/21-MJ

110,74 EUR stodesať eur a sedemdesiatštyri centov

Obec Margecany

Eva Husárová, Marcel Petrík

28. 11. 2022

Zmluva o opakovanom nájme bytu

NZ/2022/20-MJ

154,10 EUR stopäťdesiatštyri eur a desať centov

Obec Margecany

Miroslav Petkáč

28. 11. 2022

Zmluva o opakovanom nájme bytu

NZ/2022/19-MJ

173,30 EUR stosedemdesiattri eur tridsať centov

Obec Margecany

Štefan Kaľavský, Alžbeta Kaľavská

28. 11. 2022

Zmluva o opakovanom nájme bytu

NZ/2022/18-MJ

177,44 EUR stosedemdesiatsedem eur štyridsaťštyri centov

Obec Margecany

Eva Kaľavská

28. 11. 2022

Zmluva o opakovanom nájme bytu

NZ/2022/17-MJ

173,30 EUR stosedemdesiattri eur tridsať centov

Obec Margecany

Pavol Hricko, Božena Hricková

28. 11. 2022

Zmluva o opakovanom nájme bytu

NZ/2022/16-MJ

154,10 EUR stopäťdesiatštyri eur a desať centov

Obec Margecany

Vladimír Hradiský

28. 11. 2022

Zmluva o opakovanom nájme bytu

NZ/2022/15-MJ

149,08 EUR stoštyridsaťdeväť eur a osem centov

Obec Margecany

Ladislav Grega

28. 11. 2022

Zmluva o opakovanom nájme bytu

NZ/2022/14-MJ

149,68 EUR stoštyridsaťdeväť eur a šesťdesiatosem centov

Obec Margecany

Mgr. Abigail Liptáková

28. 11. 2022

Zmluva o opakovanom nájme bytu

NZ/2022/13-MJ

154,50 EUR stopäťdesiatštyri eur a päťdesiat centov

Obec Margecany

PhDr. Veronika Uličná

23. 11. 2022

Zmluva o poskytovaní audit. služieb

ZA/2022/2-11/VU

750,00 EUR

AV Audit s.r.o.

Obec Margecany

23. 11. 2022

Kúpna zmluva

KZ/2022/11-1/VU

540,00 EUR

Hricko Pavol

Obec Margecany

22. 11. 2022

Kúpna zmluva

KZ/2022/4-JM

4 995,00 EUR

Obec Margecany

Miroslav Figeľ a manž. Helena rod. Hrončáková

21. 11. 2022

Kúpna zmluva

KZ/2022/1-IZ

50,00 EUR

Janka Šefčíková

Obec Margecany

16. 11. 2022

Dohoda o skončení platnosti Zmluvy o dielo

UZ/2022/1-JM

Neuvedené

DANOVA SK s.r.o.

Obec Margecany

15. 11. 2022

Dodatok č. 1 k ZoD č. 31/2010

Dodatok č. 1/2022/1-MJ

184,27 EUR

Veolia Energia Východné Slovensko,s.r.o.

Obec Margecany

9. 11. 2022

Dohoda o budúcej kúpnej zmluve a súhlas vlastníka

D/2022/1-JM

540,00 EUR

Obec Margecany

Pavol Hricko

26. 10. 2022

Kúpna zmluva

KZ/2022/8.23-VU

181,44 EUR

Vavreková Martina

Obec Margecany

19. 10. 2022

Licenčná zmluva

LZ/2022/1-PS

300,00 EUR / licencia na 1 rok

eSYST, s.r.o.

Obec Margecany

19. 10. 2022

Kúpna / Zámenná zmluva

KZ-ZZ/2022/1-JM

Bez finančného vyrovnania

Stanislav Ondrejka a Peter Petrík

Obec Margecany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 226-250 z 428