Margecany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, faktúry, objednávky

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25. 7. 2022

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2019-61/CBH5

KŽP-PO4-SC411-2019-61/CBH5

160 672,58 EUR

Obec Margecany

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

21. 7. 2022

Dodatok č. 3

Dodatok č. 3k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-30

166 256,23 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Margecany

11. 7. 2022

Zmluva pre umiestnenie Z-Boxu

ZI/2022/1-PS

3,00 €/m2/rok

Obec Margecany

Packeta Slovakia s.r.o.

7. 7. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Dodatok č. 1 TJ Lokomotíva Margecany

1 150,00 EUR

Obec Margecany

TJ Lokomotíva Margecany

7. 7. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Dodatok č.1 DHZ

600,00 EUR

Obec Margecany

DHZ Margecany

7. 7. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 05856/2022/22504

05856/2022/22504

10 000,00 EUR Dotácia vo výške 10 000 €, povinné spolufinancovanie 1 111,11 €

Obec Margecany

Košický samosprávny kraj

1. 7. 2022

Dodatok č. 1 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu

Dodatok č.1

podľa zmluvy

Ekover, spol. s r. o.

Obec Margecany

30. 6. 2022

Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke elektriny č. 9510/2020

Dodatok č. 4

0,00 EUR 90 % v cenách dohodnutých v zmluve 9510/2020, 10 % v spotových cenách krátkodobého trhu SK ISOT

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Margecany

30. 6. 2022

Kúpna zmluva 42/2022

42/2022

64 704,00 EUR

AUTONOVA s.r.o.

Telovýchovná jednota Lokomotíva Margecany

27. 6. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Dodatok č. 1 Jadlovec

700,00 EUR

Obec Margecany

OZ Jadlovec Margecany

20. 6. 2022

Zmluva o poskytnutí grantu

SEeo22_10

5 000,00 EUR

Obec Margecany

Nadácia Pontis

17. 6. 2022

Zmluva o budúcej zmluve s právom uskutočnenia stavby

ZoBZ/2022/1-JM

Neuvedené

MUDr. Erik Tóth

Obec Margecany

14. 6. 2022

Zmluva o grantovom účte

ZI/2022/1-JM

podľa sadzobníka

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Margecany

10. 6. 2022

Kúpna zmluva

KZ/2022/2-JM

168,00 EUR

Obec Margecany

Ing. Mgr. Ján Koľ

1. 6. 2022

Zmluva o opakovanom nájme bytu

NZ/2022/12-MJ

86,80 EUR osemdesiatšesť eur a osemdesiat centov

Obec Margecany

Mária Schmögnerová

1. 6. 2022

Zmluva o opakovanom nájme bytu

NZ/2022/11-MJ

154,32 EUR stopäťdesiatštyri eur a tridsaťdva centov

Obec Margecany

Vargošková Gabriela

30. 5. 2022

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy

0074/VSD/2022

0,00 EUR

Obec Margecany

Východoslovenská distribučná a.s.

26. 5. 2022

Dodatok č.1 k ZoPr č. IROP-CLLD-P813-512-002-001

Dodatok č.1 k ZoPr č. IROP-CLLD-P813-512-002-001

21 052,63 EUR

Obec Margecany

Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.

25. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí NFP

309070APL9

59 500,00 EUR

Obec Margecany

Pôdohospodárska platobná agentúra

23. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Športuj aj Ty! č. 79042022

79042022

2 000,00 EUR

Obec Margecany

Nadácia SPP

18. 5. 2022

Zmluva o dielo

ZoD/2022/2-PS

18 690,00 EUR

Econec s.r.o.

Obec Margecany

17. 5. 2022

Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke elektriny č. 9510/2020

Dodatok č. 3 k zmluve č. 9510/2020

5,63 €/MWh

Obec Margecany

MAGNA ENERGIA a.s.

13. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

3220673

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Margecany

6. 5. 2022

Darovacia zmluva ID 17593

DZ/2022/2-VU

1 000,00 EUR

VÚB, a.s.

Obec Margecany

6. 5. 2022

Dohoda o uskladnení materiálu

DOH/2022/1-VU

10,00 EUR cena/deň

Obec Margecany

Východoslovenská distribučná a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 301-325 z 437