Margecany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, faktúry, objednávky

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29. 12. 2022

Dodatok č. 1

1 k Zmluve o dodávke elektriny č. 1244/2022

podľa sadzobníka

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Margecany

29. 12. 2022

Zmluva o dodávke elektriny

1244/2022

podľa sadzobníka

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Margecany

29. 12. 2022

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

2023/ZoPFP-SZUS

237 222,00 EUR

Mgr. Vojtech Foglar - zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy

Obec Margecany

22. 12. 2022

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1k zmluve o poskytnutí mimoriadnej dotá

Neuvedené

Obec Margecany

TJ Lokomotíva Margecany

12. 12. 2022

Kúpna zmluva

KZ/2022/5-JM

300,00 EUR

Stanislav Majerník

Obec Margecany

8. 12. 2022

Dodatok č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV zo dňa 31.01.2022

Dodatok č. 2 k zmluve

6 000,00 EUR

Mgr. Vojtech Foglar - zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy

Obec Margecany

6. 12. 2022

Dodatok č. 2 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu

Dodatok č. 2

podľa zmluvy

Ekover, spol. s r. o.

Obec Margecany

2. 12. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 291/2022 podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR

11048/2022-M_ODPD

49 900,00 EUR

Obec Margecany

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

28. 11. 2022

Zmluva o opakovanom nájme bytu

NZ/2022/29-MJ

110,76 EUR stodesať eur a sedemdesiatšesť centov

Obec Margecany

Ing. Jaroslav Vaščura, Andrea Raganocvá

28. 11. 2022

Zmluva o opakovanom nájme bytu

NZ/2022/28-MJ

109,70 EUR stodeväť eur a sedemdesiat centov

Obec Margecany

Jaroslav Bartek, Zdenka Barteková

28. 11. 2022

Zmluva o opakovanom nájme bytu

NZ/2022/27-MJ

110,74 EUR stodesať eur a sedemdesiatštyri centov

Obec Margecany

Peter Jalč, Renáta Jalčová

28. 11. 2022

Zmluva o opakovanom nájme bytu

NZ/2022/26-MJ

134,34 EUR stotridsaťštyri eur a tridsaťštyri centov

Obec Margecany

Valéria Kovalčíková, Ján Klein

28. 11. 2022

Zmluva o opakovanom nájme bytu

NZ/2022/25-MJ

57,90 EUR päťdesiatsedem eur a deväťdesiat centov

Obec Margecany

Barbora Fottová

28. 11. 2022

Zmluva o opakovanom nájme bytu

NZ/2022/24-MJ

109,26 EUR stodeväť eur a dvadsaťšesť centov

Obec Margecany

Ján Hricko

28. 11. 2022

Zmluva o opakovanom nájme bytu

NZ/2022/23

110,14 EUR stodesať eur a štrnásť centov

Obec Margecany

Ľudmila Mrázová

28. 11. 2022

Zmluva o opakovanom nájme bytu

NZ/2022/22-MJ

110,32 EUR stodesať eur a tridsaťdva centov

Obec Margecany

Mária Soroková

28. 11. 2022

Zmluva o opakovanom nájme bytu

NZ/2022/21-MJ

110,74 EUR stodesať eur a sedemdesiatštyri centov

Obec Margecany

Eva Husárová, Marcel Petrík

28. 11. 2022

Zmluva o opakovanom nájme bytu

NZ/2022/20-MJ

154,10 EUR stopäťdesiatštyri eur a desať centov

Obec Margecany

Miroslav Petkáč

28. 11. 2022

Zmluva o opakovanom nájme bytu

NZ/2022/19-MJ

173,30 EUR stosedemdesiattri eur tridsať centov

Obec Margecany

Štefan Kaľavský, Alžbeta Kaľavská

28. 11. 2022

Zmluva o opakovanom nájme bytu

NZ/2022/18-MJ

177,44 EUR stosedemdesiatsedem eur štyridsaťštyri centov

Obec Margecany

Eva Kaľavská

28. 11. 2022

Zmluva o opakovanom nájme bytu

NZ/2022/17-MJ

173,30 EUR stosedemdesiattri eur tridsať centov

Obec Margecany

Pavol Hricko, Božena Hricková

28. 11. 2022

Zmluva o opakovanom nájme bytu

NZ/2022/16-MJ

154,10 EUR stopäťdesiatštyri eur a desať centov

Obec Margecany

Vladimír Hradiský

28. 11. 2022

Zmluva o opakovanom nájme bytu

NZ/2022/15-MJ

149,08 EUR stoštyridsaťdeväť eur a osem centov

Obec Margecany

Ladislav Grega

28. 11. 2022

Zmluva o opakovanom nájme bytu

NZ/2022/14-MJ

149,68 EUR stoštyridsaťdeväť eur a šesťdesiatosem centov

Obec Margecany

Mgr. Abigail Liptáková

28. 11. 2022

Zmluva o opakovanom nájme bytu

NZ/2022/13-MJ

154,50 EUR stopäťdesiatštyri eur a päťdesiat centov

Obec Margecany

PhDr. Veronika Uličná

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 238