Margecany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, faktúry, objednávky

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28. 3. 2024

Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb

D1/RDoPS/3/2024/OPM

Neuvedené

Obecný podnik Margecany,s.r.o.

Obec Margecany

28. 3. 2024

Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb

D1/RDoPS/2/2024/OPM

Neuvedené

Obecný podnik Margecany,s.r.o.

Obec Margecany

28. 3. 2024

Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb

D1/RDoPS/1/2024/OPM

Neuvedené

Obecný podnik Margecany,s.r.o.

Obec Margecany

28. 3. 2024

Zmluva o nájme nehnuteľných a hnuteľných vecí

ZoNNHV/2024/1-MJ

2 759,81 EUR

Obec Margecany

Obecný podnik Margecany,s.r.o.

26. 3. 2024

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

D1/IROP-CLLD-P813-512-002-009

31 573,00 EUR

Obec Margecany

Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.

26. 3. 2024

Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie

ZoD/2024/1-JM

32 160,00 EUR

Ing.arch.Ján Kunec s.r.o.

Obec Margecany

18. 3. 2024

Nájomná zmluva č. 836044010-1-2024-NZP

NZ č. 836044010-1-2024-NZP

62,50 EUR

Železnice SR

Obec Margecany

5. 3. 2024

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 21.6.2023

D1/ZoD/2023-2-JM

174 599,89 EUR

Obecný podnik Margecany,s.r.o.

Obec Margecany

5. 3. 2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

ZI/2024/3/IŽ

17,00 EUR

Peter Uličný

Obec Margecany

27. 2. 2024

Rámcová dohoda o poskytovaní služieb

RDoPS/4/2024/OPM

30 000,00 EUR

Obecný podnik Margecany,s.r.o.

Obec Margecany

27. 2. 2024

Rámcová dohoda o poskytovaní služieb

RDoPS/3/2024/OPM

60 000,00 EUR

Obecný podnik Margecany,s.r.o.

Obec Margecany

27. 2. 2024

Rámcová dohoda o poskytovaní služieb

RDoPS/2/2024/OPM

20 000,00 EUR

Obecný podnik Margecany,s.r.o.

Obec Margecany

27. 2. 2024

Rámcová dohoda o poskytovaní služieb

RDoPS/1/2024/OPM

30 000,00 EUR

Obecný podnik Margecany,s.r.o.

Obec Margecany

27. 2. 2024

Zmluva o poskytovaní služieb

ZoPS/2024-1-JM

20 100,00 EUR

Obecný podnik Margecany,s.r.o.

Obec Margecany

26. 2. 2024

Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu

8/2024

Neuvedené

Ekover, spol. s r. o.

Obec Margecany

21. 2. 2024

Zmluva o poskytovaní produktu

GSI-09-02-2024-SK

2 040,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Margecany

21. 2. 2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

ZI/2024/2-IŽ

7,00 EUR

Ing. Vladimír Mitrík PhD.

Obec Margecany

14. 2. 2024

Mandátna zmluva

MZ-1/2024-JM

3 500,00 EUR

MARBU - VO 1, s.r.o.

Obec Margecany

31. 1. 2024

Zmluva o opakovanom nájme bytu

NZ/2024/1-MJ

49,71 EUR

Obec Margecany

Marcela Kipikašová

31. 1. 2024

Dodatok č. 1 k Zmluve o odovzdaní a prevzatí majetku obce do správy č. 1/2023 zo dňa 16.5.2023

D1/ZoOMO/1/2023

161 062,79 EUR

Obec Margecany

ZŠ s MŠ

31. 1. 2024

Zmluva o odovzdaní a prevzatí majetku obce do správy

ZoOMO/1/2024

213 886,90 EUR

Obec Margecany

ZŠ s MŠ

29. 1. 2024

Zmluva o zriadení vecného bremena

1475/VSD/2023

1 406,86 EUR

Obec Margecany

Východoslovenská distribučná a.s.

23. 1. 2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

ZI/2024/1-IŽ

17,00 EUR

Bc. Beáta Rychnavská

Obec Margecany

10. 1. 2024

Kúpna zmluva

KZ/2023/20-JM

32 400,00 EUR

JRK Slovensko s.r.o.

Obec Margecany

9. 1. 2024

Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny

ZPV_LZ_101072243

Neuvedené

Východoslovenská distribučná a.s.

Obec Margecany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 431