Margecany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, faktúry, objednávky

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
3. 7. 2023

Zmluva o zriadení vecného bremena

ZoZVB-2023/1-JM

Neuvedené

Obec Margecany

Jozef Stajsko a manž. Zuzana rod. Dudová

28. 6. 2023

Zmluva o grantovom účte

ZoBU/2023/1-JM

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Margecany

23. 6. 2023

Zmluva o dielo

ZoD/2023-2-JM

174 599,89 EUR

Obecný podnik Margecany,s.r.o.

Obec Margecany

19. 6. 2023

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 13/2013

D-2-k-ZoNNP-13-2013

2 279,73 EUR

Obec Margecany

Slovenská pošta, a.s.

12. 6. 2023

Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom

ZPS/2023/2-GS

Neuvedené

Ľubimír Ludvik WINDOORS

Obec Margecany

7. 6. 2023

Kúpna zmluva

KZ/2023/13-JM

1 090,00 EUR

Obec Margecany

MAPOX s.r.o.

5. 6. 2023

Zmluva o nájme bytu

NZ/2023/2-MJ

52,16 EUR

Obec Margecany

Jaroslav Tokarčík

5. 6. 2023

Zmluva o nájme bytu

NZ/2023/1-MJ

86,80 EUR

Obec Margecany

Matej Keruľ

2. 6. 2023

Kúpna zmluva

KZ/2023/12-JM

1,00 EUR

Stanislav Vojtek

Obec Margecany

1. 6. 2023

Dohoda o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora

DVCOOPVS/2023/1-MJ

240,00 EUR

Puchalla, Slávik &partners s.r.o.

Obecný podnik Margecany,s.r.o.

29. 5. 2023

Zmluva o odovzdaní a prevzatí majetku obce do správy

ZoOMO/1/2023

161 062,79 EUR

Obec Margecany

Základná škola s MŠ

24. 5. 2023

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 0523/05/NZ

3853/2023/OSM-8141

Neuvedené

Košický samosprávny kraj

Obec Margecany

23. 5. 2023

Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie

ZoD/2023-1-JM

31 920,00 EUR

Ing. arch. Ján Kunec s.r.o.

Obec Margecany

23. 5. 2023

Dodatok č. 3 Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 10/2013

D3/ZoNNP/10/2013

5 192,70 EUR

Obec Margecany

MILK – AGRO spol. s.r.o.

23. 5. 2023

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

836044008-1-2023-ZoBZVB

848,16 EUR

Železnice SR

Obec Margecany

22. 5. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

528/15/2023/13 (4875/2023/OK-16718)

15 000,00 EUR

Obec Margecany

Košický samosprávny kraj

16. 5. 2023

Zmluva na dodanie tovaru a zhotovenie montážnych prác č. 033/2023

033/2023

48 714,28 EUR

EkoSolution, s.r.o.

Obec Margecany

16. 5. 2023

Dodatok č. 1 Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.06.2020

D-1-k-ZoNNP

318,72 EUR

Obec Margecany

Dagmar Gondžárová

5. 5. 2023

Kúpna zmluva

KZ/2023/11-JM

40 200,00 EUR

UNIKOV NITRA s.r.o.

Obec Margecany

4. 5. 2023

Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 17.7.2003

D-7-ZoNNP-7-2003

603,25 EUR

Obec Margecany

Slovak Telekom

4. 5. 2023

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

EDM_LZ_101072243

Neuvedené

Východoslovenská distribučná a.s.

Obec Margecany

4. 5. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

3230695

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Margecany

28. 4. 2023

Dodatok č. 3/2023 k Zmluve o prenájme pozemku zo dňa 17.01.1996

D3/2023/NZP/1996

13,88 EUR

Obec Margecany

Ján Mackoviak

28. 4. 2023

Dodatok č. 2/2023 k Nájomnej zmluve č. 1-6-2009 zo dňa 14.07.2009

D2/2023/NZP/1/6/2009

9,90 EUR

Obec Margecany

Anton Vojtek

28. 4. 2023

Dodatok č. 2/2023 k Nájomnej zmluve o dočasnom užívaní pozemku zo dňa 06.02.2003

D2/2023/NZP/2003

7,50 EUR

Obec Margecany

Jozef Terpák

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 351