Margecany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, faktúry, objednávky

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31. 1. 2024

Zmluva o odovzdaní a prevzatí majetku obce do správy

ZoOMO/1/2024

213 886,90 EUR

Obec Margecany

ZŠ s MŠ

29. 1. 2024

Zmluva o zriadení vecného bremena

1475/VSD/2023

1 406,86 EUR

Obec Margecany

Východoslovenská distribučná a.s.

23. 1. 2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

ZI/2024/1-IŽ

17,00 EUR

Bc. Beáta Rychnavská

Obec Margecany

10. 1. 2024

Kúpna zmluva

KZ/2023/20-JM

32 400,00 EUR

JRK Slovensko s.r.o.

Obec Margecany

9. 1. 2024

Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny

ZPV_LZ_101072243

Neuvedené

Východoslovenská distribučná a.s.

Obec Margecany

4. 1. 2024

Zmluva uzatvorená podľa § 269 ods.2 z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a podľa § 59 ods. 2 z. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

VMI1412202310

Neuvedené

ENVI-PAK, a.s.

Obec Margecany

4. 1. 2024

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP

D4/ZoNFP/OPKZP-PO1-SC111-2017-32/56

347 984,08 EUR

Obec Margecany

Slovenská agentúra životného prostredia

3. 1. 2024

Zmluva o spolupráci pri umiestnení navigačných tabúľ

1/2024

0,00 EUR

Obec Margecany

Košice Región Turizmus

21. 12. 2023

ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb

ZAS/2023/2-JM

1 000,00 EUR

Ing. Vladimír Vaščák, štatutárny audítor

Obec Margecany

21. 12. 2023

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

ZoSOU/2023/1-JM

Neuvedené

3W Slovakia, s.r.o.

Obec Margecany

21. 12. 2023

Licenčná zmluva

LZ/2023/1-JM

1 491,50 EUR

3W Slovakia, s.r.o.

Obec Margecany

18. 12. 2023

Kúpna zmluva

KZ/2023/19-JM

24 970,41 EUR

Michal Klein

Obec Margecany

18. 12. 2023

Kúpna zmluva

KZ/2023/18-JM

31 001,91 EUR

Mária Žecová

Obec Margecany

18. 12. 2023

Kúpna zmluva

KZ/2023/17-JM

34 781,65 EUR

Imrich Belenský

Obec Margecany

18. 12. 2023

Dodatok č. 9 k poistnej zmluve 4419008565

D9/PZ4419008565/2015

100,48 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Margecany

18. 12. 2023

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 2021/30b

2023/30b/1

1,00 EUR

Obec Margecany

Henrich Papcun a Monika Papcunova

18. 12. 2023

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 2021/30a

2023/30a/1

1,00 EUR

Obec Margecany

Henrich Papcun

15. 12. 2023

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

EDM_LZ_101072243_N

Neuvedené

Východoslovenská distribučná a.s.

Obec Margecany

13. 12. 2023

Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2015

D4/ZoNNP/1/2015

2 907,00 EUR

Obec Margecany

Záchranná služba Košice

13. 12. 2023

Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2015

D3/ZoNNP/1/2015

Neuvedené

Obec Margecany

Záchranná služba Košice

12. 12. 2023

Zmluva o termínovanom úvere

65/004/23

211,50 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Margecany

12. 12. 2023

Zmluva o termínovanom úvere

65/003/23

227,50 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Margecany

8. 12. 2023

Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke elektriny č. 3653/2023

D2/ZoDE/3653/2023

Neuvedené

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Margecany

8. 12. 2023

Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke elektriny č. 3653/2023

D1/ZoDE/3653/2023

Neuvedené

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Margecany

8. 12. 2023

Zmluva o dodávke elektriny

3653/2023

Neuvedené

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Margecany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 436