Menu

Obec Margecany
Margecany

Pozemkové úpravy – Aktuálny stav


Vážení spoluvlastníci, účastníci PÚ.Pozemkové úpravy

V konaní Pozemkových úprav v katastrálnom území Obce Margecany sa blížime k záveru. Momentálne prebieha etapa o ktorej poskytol zhotoviteľ – firma GEODETING s r.o. Košice nasledujúce informácie:

Prebiehajúca etapa

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu.

Popis jednotlivých prerokovaní (návrh umiestnenia nových pozemkov):

Prvé prerokovania sa uskutočnili v dňoch 6. 7. 2010 až 22. 7. 2010 na Obecnom úrade v Margecanoch. Doporučenou poštovou zásielkou bolo pozvaných 224 vlastníkov z toho 65 sa prejednávania nezúčastnilo.

Opravné prerokovanie (dodatočné prerokovanie zrušenia nedeliteľnosti)  prebiehalo v dňoch 23. 9. 2010 až 25. 9. 2010 na Obecnom  v Margecanoch po predchádzajúcom písomnom pozvaní a vyhlásení v miestnom rozhlase. Účasť  bola 100%.

Ďalšie prerokovania nových vlastníkov vzniknutých zapísaním dedičstva v priebehu prípravných prác s pozvaním (znovu doporučene z časovým harmonogramom) na druhé prejednávanie, sa uskutočnilo v dňoch 12. 10. 2010 až 14. 10. 2010 na pôde Obecného úradu v Margecanoch.

Posledné prerokovanie z vlastníkmi, ktorí sa nezúčastnili prvého prerokovania (s pozvaním znovu doporučene z časovým harmonogramom) sa uskutočnilo dňa 10. 11. 2010 na  pôde Obecného úradu v Margecanoch.

Z jednotlivých prejednávaní boli vyhotovené priebežné sumáre zúčastnených, ich súhlasy príp. nesúhlasy, ktoré boli následne spracované do konečného sumáru, ktorý predstavuje:

– na osobnom prejednaní sa za zúčastnilo 210 známych vlastníkov a ich sumáre sú nasledovné:

Lesná pôda – zrušenie nedeliteľnosti

 • zrušenie nedeliteľnosti lesných pozemkov odsúhlasilo 159 známych vlastníkov  čo predstavuje 26,99%  z celkového počtu vlastníkov,
 • 51 vlastníkov nemá podiel na lesnej pôde čo predstavuje 8,66%  z celkového počtu vlastníkov,
 • súhlas na zrušenie nedeliteľnosti lesných pozemkov  za zvyšných neznámych  a neprihlásených vlastníkov dal zástupca SPF.

Lesná pôda – zlúčenie podielov lesných pozemkov

 • so zlúčením podielov lesných pozemkov súhlasilo 187 známych vlastníkov  čo predstavuje 31,75%  z celkového počtu vlastníkov,
 • so zlúčením podielov lesných pozemkov za zvyšných neznámych  a neprihlásených vlastníkov dal zástupca SPF a zástupca Lesy SR Košice.

Z predchádzajúcich sumárov vyplýva, že na lesnej pôde nebol zaznamenaný žiadny nesúhlas so zrušením nedeliteľnosti, taktiež nebol zaznamenaný žiadny nesúhlas so zlúčením týchto podielov do dvoch listov vlastníctva na lesných pozemkoch.

Poľnohospodárska pôda

 • súhlas na poľnohospodárskej pôde dalo 175  známych vlastníkov  čo predstavuje 29,36%  z celkového počtu vlastníkov,
 • 34 vlastníkov nemá podiel na poľnohospodárskej pôde čo predstavuje 5,7%  z celkového počtu vlastníkov,
 • nesúhlas na poľnohospodárskej pôde dal 1 vlastník čo predstavuje 0,17%  z celkového počtu vlastníkov,
 • súhlas na poľnohospodárskej pôde za zvyšných neznámych a neprihlásených vlastníkov dal zástupca SPF.

Z dotazníka o budúcom hospodárení vyplýva:

Predaj

 • o predaj pozemkov na osobnom prejednaní neprejavil žiadny vlastník záujem,
 • výslovný nesúhlas s predajom na osobnom prejednávaní vyjadrilo 199 vlastníkov,
 • k predaju pozemkov na osobnom prejednaní sa nevyjadrilo 11vlastníkov.

Hospodárenie

 • záujem o hospodárenie vyjadrilo 9 vlastníkov,
 • nezáujem o hospodárenie vyjadrilo 189 vlastníkov,
 • k hospodáreniu sa nevyjadrilo 12 vlastníkov.

Prenájom

 • záujem o prenajatie prejavilo 138 vlastníkov,
 • nezáujem o prenajatie prejavilo 55 vlastníkov,
 • k prenájmu sa nevyjadrilo 12 vlastníkov.

Vytýčenie na poľnohospodárskej pôde

 • záujem o vytýčenie nových  pozemkov prejavilo 93 vlastníkov,
 • nezáujem o vytýčenie nových  pozemkov prejavilo 98 vlastníkov,
 • k vytýčeniu nových  pozemkov sa nevyjadrilo 19 vlastníkov.

Etapa „Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu“ končí dňa 30. 1. 2011. Po ukončení etapy bude jednotlivým vlastníkom zasielaný výpis registra nového stavu spolu s grafickým umiestnením nových pozemkov, ktorý bude umiestnený na druhej strane výpisu.

Pred ukončením etapy bude spracovateľom v spolupráci s Pozemkovým úradom v Spišskej Novej Vsi, zvolané pracovné stretnutie na pôde Obecného úradu za účasti celej komisie a to za účelom prezentácie rozdeľovacieho a umiestňovacieho plánu.

Deklarované predbežné vytýčenie nových pozemkov sa prekladá do záverečnej etapy, až po schválení  rozdeľovacieho a umiestňovacieho plánu Pozemkovým úradom v Spišskej Novej Vsi.

Vladimír Uličný, predseda predstavenstva PÚ.

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
1
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
1
28
1
29 30 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita

Terra Incognita

Sociálne siete

Aktuálna teplota

23.4.2024 13:04

Aktuálna teplota:

11.4 °C

Vlhkosť:

56.8 %

Rosný bod:

3.1 °C