Menu

Obec Margecany
Margecany

Projekty 2007–2013

Projektové zámery obce Margecany pripravované a realizované v roku 2009

Ukončené projekty

 1. Obecné kompostovisko – vytvorenie kompostoviska pri futbalovom ihrisku na ukladanie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (tráva, lístie, biologický rozložiteľný odpad z potravín). Projekt bol podporený Environmentálnym fondom z Programu obnovy dediny sumou 3 425 Eur. Realizovaný bol v celkovej sume 17 405 Eur.
 2. Situačná prevencia kriminality v Margecanoch – kamerový systém v obci Margecany – 2. etapa – projekt zameraný na prevenciu kriminality mladistvých v Obci Margecany ako aj na ochranu verejného poriadku, zdravia, majetku občanov a majetku obce prostredníctvom klasickej technickej ochrany – moderného kamerového systému, ktorý je umiestnený na strategických miestach v obci ako súčasť zámerného a koordinovaného pôsobenia v rámci prevencie kriminality – je nainštalovaných 6 nových kamier, nová prenosová sieť, nahrávacie a monitorovacie zariadenie s prenosom záznamu na web. Projekt bol podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra SR sumou 10 000 Eur.
 3. Projekt prevencie kriminality „Zachraňujme hodnoty ľudské a materiálne“ Projekt zameraný na rozvoj dobrovoľného hasičského zboru zakúpením športového oblečenia a usporiadanie ukážok práce hasičov na otvorenom podujatí pri príležitosti osláv 100. výročia od vzniku „Povinného hasičstva“ v Margecanoch bol podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra SR sumou 1 500 Eur.
 4. Oprava pamätníka padlým v II. svetovej vojne a SNP ako aj vojnový hrob z 1. svetovej vojny – za finančnej podpory ministerstva vnútra SR sumou 3600 Eur.

Podané projekty

 1. Zberný dvor v obci Margecany – v priestoroch bývalého lomu – projekt zameraný na vytvorenie miestneho zberného dvora bol podaný na Ministerstvo životného prostredia 7. 5. 2009 v prvom kole verejnej výzvy na predkladanie projektov. Projekt nebol v prvom kole úspešný a pripravuje sa jeho opätovné podanie.
 2. Rekonštrukcia ZŠ Margecany – projekt zameraný na komplexnú obnovu administratívnej budovy bol podaný na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja dňa 18. 6. 2009. Projektový zámer nebol schválený.
 3. Zmena palivovej základne v prospech biomasy a zníženie energetických strát budovy kultúrneho domu v Margecanoch – zateplenie a zriadenie samostatnej kotolne na drevné štiepky – projekt bol podaný v prvom kole 12. 1. 2009 a nebol úspešný, žiadosť bola opätovne podaná dňa 30. 8. 2009. Žiadosť bola schválená v plnom rozsahu a v súčasnosti sa pripravujú všetky formality pre začatie stavebných prác.
 4. Prístavba Kultúrneho domu – žiadosť bola podaná na Ministerstvo pôdohospodárstva SR dňa 30. 10. 2009. Žiadosť nebola podporená.
 5. Na Karpatskú nadáciu ,,Voľnočasové zóny,, bol dňa 04.11.2009 podaný projekt ,,Rekonštrukcia a rozšírenie skate parku v obci Margecany,, v celkovej sume 8 055 Eur.
 6. V rámci prevencie kriminality bol na Obvodný úrad v Košiciach podaný dňa 24. 11. 2009 projekt ,, Prenosné detské dopravné ihrisko,, v celkovej sume 16 597 Eur.
 7. Je vypracovaný projekt Hnedý park v obci Margecany v lokalite hospodárskeho dvora pod cintorínom – prebehlo územné konanie, bolo vydané územné rozhodnutie. Po odvolaní Agrodružstva Krajský stavebný úrad potvrdil vydané územné rozhodnutie, takže môže začať proces povoľovania stavby a získanie stavebného povolenia.
Zmena palivovej základne a zateplenie kultúrneho domu (2011)

Zmena palivovej základne a zateplenie kultúrneho domu (2011)

Dátum: 22. 9. 2021

Názov projektu: Zmena palivovej základne v prospech biomasy a zníženie energetických strát budovy kultúrneho domu v Margecanoch

Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Bystrá (2014)

Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Bystrá (2014)

Dátum: 22. 9. 2021

Na základe Rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR zo dňa 11. 2. 2013 bola obci Margecany schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Bystrá.

Zberný dvor v obci Margecany (2013–2015)

Zberný dvor v obci Margecany (2013–2015)

Dátum: 31. 12. 2015

Na základe Rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR zo dňa 6. 12. 2010 bola obci Margecany schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom Zberný dvor v obci Margecany.

Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou v obci Margecany (2015)

Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou v obci Margecany (2015)

Dátum: 12. 12. 2015

Názov projektu: Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou v obci Margecany

Pozemkové úpravy (2005–2013)

Dátum: 31. 12. 2013

Všeobecne o pozemkových úpravách Margecany

Regenerácia sídla Margecany (2011)

Regenerácia sídla Margecany (2011)

Dátum: 31. 12. 2011

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola podaná v mesiaci september 2009.

Moderná vzdelávacia inštitúcia v obci Margecany – Rekonštrukcia základnej školy (2010)

Moderná vzdelávacia inštitúcia v obci Margecany – Rekonštrukcia základnej školy (2010)

Dátum: 30. 4. 2010

Takýto názov má projekt zameraný na rekonštrukciu Základnej školy a vytvorenie priestorov pre Materskú školu v spoločných priestoroch.

Projektové zámery obce Margecany pripravované a realizované v roku 2009

Dátum: 31. 12. 2009

Ukončené projekty, Podané projekty

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita

Terra Incognita

Sociálne siete

Aktuálna teplota

15.6.2024 10:06

Aktuálna teplota:

19.9 °C

Vlhkosť:

56.2 %

Rosný bod:

10.9 °C