Menu

Obec Margecany
Margecany

Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Bystrá (2014)

Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Bystrá (2014)

Na základe Rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR zo dňa 11. 2. 2013 bola obci Margecany schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Bystrá.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi obcou Margecany a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky bola uzatvorená dňa 14. 5. 2013 a účinnosť nadobudla dňa 21. 5. 2013.

Dňa 15. 1. 2014 bolo odovzdané stavenisko zhotoviteľovi stavby, ktorý už začiatkom februára začal realizovať prípravné práce – výrub krovín, drevín rastúcich v toku, skrývku humusovej vrstvy, demontáž oplotenia a lávok. Po vymeraní stavby boli začaté stavebné práce – realizácia oporných múrov, priečnych spevňujúcich prahov ako aj samotnej brehovej úpravy.

Stavebné práce boli ukončené v októbri 2014, v novembri 2014 sa uskutočnilo geodetické zameranie skutočného vyhotovenia stavby.

Začiatkom februára 2015 bol predložený návrh na vydanie koladačného rozhodnutia stavby.

Termín ukončenia aktivít projektu je 31. 3. 2015.

O projekte Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Bystrá

Hlavný cieľom projektu je zníženie škôd spôsobené povodňami realizáciou preventívnych opatrení v zastavanom území obce Margecany

Špecifické ciele projektu

  • Zabezpečenie ochrany priľahlých území úpravou vodného toku Bystrá v intraviláne obce na požadovaný prietok.
Očakávaná situácia po ukončení realizácie projektu

Projekt zabezpečí riešenie protipovodňovej ochrany zastavaného územia obce Margecany na vodnom toku Bystrá. Navrhovanými stavebnými úpravami sa vylepšia odtokové pomery na toku, zamedzí sa zaplavovaniu súkromných a verejných pozemkov, objektov a záhrad, odstráni sa podmývanie telesa cestnej komunikácie č. II/546.

Úprava vodného toku Bystrá je riešená v úseku medzi mostom na ceste č. II/546 v riečnom km 0,600 a riečnym km 0,734. Staničeniu riečneho km 0,600 zodpovedá relatívne staničenie úpravy potoka 0,000 00. Celková dĺžka úpravy je 131,92 m, čím dôjde k skráteniu prirodzenej trasy potoka o 2 m. Morfologické parametre terénu umožňujú vybudovanie koryta s dostatočnou prietokovou kapacitou na prevedenie prietoku storočnej vody s predpísanou rezervou.

Upravené koryto bude tvaru jednoduchého lichobežníka s polygonálnym vytvarovaním dna. Svahy budú vybudované v sklone 1:1 až 1:1,5 z kamennej dlažby s vyšpárovaním a stabilizačnou pätkou. V miestach so strmým svahom bude zriadený oporný múr.
Pozdĺžny profil toku sa upraví výškovými prahmi a stabilizuje stabilizačnými prahmi. Súčasťou stavby sú aj vyvolané investície – preložka oplotenia súkromných pozemkov, existujúcich lávok a pod.

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie.

Dátum vloženia: 22. 9. 2021 10:51
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 10. 2021 18:04

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2
1
3
4 5 6 7
1
8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
1
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita

Terra Incognita

Sociálne siete

Aktuálna teplota

3.12.2023 22:58

Aktuálna teplota:

-5.6 °C

Vlhkosť:

79.3 %

Rosný bod:

-8.6 °C