Menu

Obec Margecany
Margecany

Zberný dvor v obci Margecany (2013–2015)

Zberný dvor v obci Margecany (2013–2015)

Na základe Rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR zo dňa 6. 12. 2010 bola obci Margecany schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom Zberný dvor v obci Margecany.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi obcou Margecany a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky bola uzatvorená dňa 1. 3. 2011 a účinnosť nadobudla dňa 24. 3. 2011. 

Po zrealizovaní verejného obstarávania dodávateľov tovarov a služieb a jeho odsúhlasení zo strany Ministerstva životného prostredia  SR bola v rámci projektu v roku 2013 a 2014 obstaraná technológia a vybavenie zberného dvora.

Technológia zberného dvora

  • kolesový traktor Belarus 920.4 s čelným nakladačom TUR 6 a s lyžicou na sypký materiál,
  • traktorový príves T 042 s nosnosťou 7 ton,
  • štiepkovač Farmi CH180HF,
  • úžitkové vozidlo Citroen Jumper,
  • 10 veľkoobjemových kontajnerov.

Verejné obstarávanie dodávateľa stavebných prác, ktoré sme po dvoch zrušených súťažiach opakovali po tretí krát, bolo po vykonanej kontrole na Úrade pre verejné obstarávanie a na Ministerstve životného prostredia ukončené podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom dňa 13. 3. 2015.

Dňa 19. 3. 2015 bola ukončená administratívna kontrola verejného obstarávania stavebnej časti RO bez zistenia nedostatkov.

Dňa 24. 3. 2015 bol obci doručený záznam z administratívnej kontroly procesu VO po podpise zmluvy.

Dňa 24. 3. 2015 zhotoviteľ prevzal stavenisko.

Dňa 15. 6. 2015 bolo dielo odovzdané obci.

Po skompletizovaní podkladov bol dňa 29. 6. 2015 podaný návrh na kolaudáciu.

Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 9. 2015.

Zberný dvor je v súčasnosti v prevádzke.

O projekte Zberný dvor v obci Margecany

Hlavný cieľom projektu je dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva obce Margecany a obstaranie zariadenia na úpravu zložiek komunálnych odpadov zameraných na zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálneho odpadu.

Špecifické ciele projektu
  • Realizácia informačno-propagačných aktivít zameraných na zvýšenie osvety v oblasti separovaného zberu KO.
  • Rozšírenie existujúceho separovaného zberu komunálnych odpadov – rozšírenie počtu separovaných zložiek KO.
  • Vybudovanie zberného dvora a zabezpečenie súladu s environmentálnou legislatívou pri nakladaní s odpadmi s dôrazom na separovaný zber.
  • Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálnych odpadov, ktorý už pre papier, plasty a sklo v obci Margecany prebieha.
Očakávaná situácia po ukončení realizácie projektu

Realizáciou projektu sa zabezpečí vybudovanie zberného dvora v obci Margecany s celkovou plochou 2 223 m2 a zakúpenie technologických zariadení – traktor s čelným nakladačom, mobilný štiepkovač, 10 ks zberových kontajnerov, čím sa vytvorí funkčný systém separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu.

Obstaraním traktora s čelným nakladačom a prívesom a mobilného štiepkovača sa umožní spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu. V priestoroch zberného dvora bude vytvorená plocha na dočasné uloženie BRO.

Realizácia projektu vytvorí predpoklady pre vyseparovanie a zhodnotenie 117,36 ton komunálnych odpadov za rok, čím sa zníži celkové množstvo odpadov zneškodňovaných uložením na skládky odpadov. Občania budú zároveň prostredníctvom informačnej kampane (letáky, plagáty, relácia v obecnom rozhlase, web stránka) informovaní o nových možnostiach separovaného zberu a zberaných surovinách.
Termín ukončenia aktivít projektu je 30. 6. 2015.

Otváracie hodiny zberného dvora

December – Február: každú sobotu od 9:00 do 12:00
Marec – November: každú stredu od 12:00 do 17:00 a každú sobotu od 8:00 do 13:00

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie.

Fotogaléria zakúpenej technológie
Dátum vloženia: 31. 12. 2015 10:58
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 10. 2021 18:06

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2
1
3
4 5 6 7
1
8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
1
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita

Terra Incognita

Sociálne siete

Aktuálna teplota

3.12.2023 22:31

Aktuálna teplota:

-5.8 °C

Vlhkosť:

78.7 %

Rosný bod:

-8.9 °C