Menu

Obec Margecany
Margecany

Evakuácia a ukrytie


Evakuácia sa vykonáva z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území:

 • krátkodobo s možným návratom osôb do 72 hodín,
 • dlhodobo s možným návratom osôb po 72 hodinách.

EvakuaciaČasové obmedzenie pobytu osôb na ohrozenom území sa určí spravidla pri vyhlásení evakuácie. Obyvateľstvo sa vyrozumieva o vyhlásení evakuácie prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Evakuačné opatrenia tvorí

a) súbor informácií:

 1. o vyrozumení a dosiahnutí pohotovosti evakuačných komisií a zariadení,
 2. o spôsobe vyhlasovania evakuácie obyvateľstvu,
 3. o počtoch evakuovaných,
 4. o potrebe síl a prostriedkov na zabezpečenie evakuácie,
 5. o materiálnom a technickom zabezpečení evakuácie,
 6. o spôsobe a organizácii presunov evakuovaných,
 7. o príprave evakuačných komisií, evakuačných zariadení a obyvateľstva,

b) odborné zabezpečenie evakuácie:

 1. poriadkové a bezpečnostné,
 2. dopravné,
 3. zdravotnícke,
 4. zásobovacie,
 5. veterinárne.

Úlohy odborného zabezpečenia plnia:

 1. Ministerstvo vnútra v oblasti poriadkového a bezpečnostného zabezpečenia,
 2. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v oblasti dopravného zabezpečenia,
 3. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v oblasti zdravotníckeho zabezpečenia,
 4. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky so Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky v oblasti zásobovacieho zabezpečenia,
 5. Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky v oblasti veterinárneho zabezpečenia.

Evakuácia sa plánuje a zabezpečuje:

v okolí jadrového zariadenia:

 1. z pásma vymedzeného 5 km vzdialenosťou pre všetko obyvateľstvo v plnom rozsahu,
 2. z pásma vymedzeného 10 km vzdialenosťou pre bezprostredne ohrozenú časť obyvateľstva v plnom rozsahu,
 3. z pásma vymedzeného 30 km vzdialenosťou od zdroja v Jaslovských Bohuniciach a 20 km vzdialenosťou od zdroja v Mochovciach pre ohrozené obyvateľstvo,
 • z územia ohrozeného kontamináciou pri havárii alebo pri inej mimoriadnej udalosti spojenej s únikom nebezpečnej látky,
 • z územia, na ktorom pôsobia následky živelnej pohromy alebo katastrofy, ktoré dočasne alebo dlhodobo neumožňujú pobyt osôb, zvierat na tomto území,
 • z územia ohrozeného haváriou vodohospodárskych diel,
 • po vyhlásení vojnového stavu z ďalšieho územia vyčleneného pre potreby operačnej činnosti Ozbrojených síl Slovenskej republiky v čase vojnového stavu,
 • po vyhlásení vojny z ďalšieho územia vyčleneného pre potreby operačnej činnosti Ozbrojených síl Slovenskej republiky v čase vojny.

Obyvateľstvo sa pre potreby plánovania a zabezpečenia evakuácie člení na tieto skupiny:

 • deti zo škôl a školských zariadení,
 • matky v domácnosti s deťmi,
 • zdravotne postihnutí občania v domácnosti s rodinnými príslušníkmi alebo osobami, ktoré poskytujú opatrovateľskú službu,
 • deti zo zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb,
 • ostatní chorí zo zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb,
 • zamestnanci štátnych orgánov, samosprávy, právnických osôb a fyzických osôb s možným zaradením ich rodinných príslušníkov,
 • ostatné obyvateľstvo.

Hmotnosť evakuačnej batožiny nemôže presiahnuť:

 • u dospelých osôb – 50 kg na jednu osobu,
 • u detí – 25 kg na jednu osobu.

Odporúčaný obsah evakuačnej batožiny:

 • osobné doklady, dôležité dokumenty, cennosti, peniaze,
 • osobné lieky a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
 • základné potraviny na dva až tri dni, čaj, vodu,
 • predmety dennej potreby a osobnej hygieny,
 • vreckovú lampu, sviečku, zápalky,
 • prikrývku, spací vak,
 • náhradnú osobnú bielizeň, náhradný odev, obuv, nepremokavý plášť,
 • ďalšie nevyhnutné osobné veci.

Viac informácií: Vyhláška MV SR č. 75/1995 Z.z. o zabezpečovaní evakuácie.

Ukrytie

Zariadenia civilnej ochrany sú ochranné stavby a stavby alebo ich časti a technologické súčasti, ktoré sú predurčené na plnenie úloh civilnej ochrany, pričom:

 • za ochranné stavby sa považujú ochranné stavby budované na účely civilnej ochrany podľa druhu ochrany:
 1. odolné úkryty,
 2. plynotesné úkryty,
 3. jednoduché úkryty budované svojpomocne, pripravované (na ochranu obyvateľstva v čase vojny a vojnovéhostavu, na ochranu obyvateľstva pri vzniku mimoriadnej udalosti),
 4. chránené pracoviská, ktoré slúžia civilnej ochrane.
 • za stavby sa na účely tejto vyhlášky považujú najmä:
 1. sklady civilnej ochrany, 
 2. kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany,
 3. vzdelávací a technický ústav civilnej ochrany,
 4. strediská vzdelávania a prípravy na civilnú ochranu.

Ochranné stavby sa budujú:

 • v stave bezpečnosti ako dvojúčelové odolné a plynotesné úkryty s prioritou mierového využitia pri nutnosti zachovať ich ochrannú funkciu,
 • po vyhlásení mimoriadnej situácie a v čase vojny a vojnového stavu ako jednoduché úkryty budované svojpomocne, úpravou vhodných priestorov v stavbách podľa plánov ukrytia.

Kryt
Viac informácií: Vyhláška MV SR č. 532/2006 o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany.


Pre zväčšenie klikni na obrázok

Obecný úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
1
13 14 15 16 17 18
1
19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita

Terra Incognita

Sociálne siete

Aktuálna teplota

20.5.2024 12:05

Aktuálna teplota:

21.0 °C

Vlhkosť:

64.3 %

Rosný bod:

14.0 °C