Menu

Obec Margecany
Margecany

Hlásna služba


Podľa vyhlášky ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany zo dňa 23.5.2006 sa hlásna služba zabezpečuje varovacou a vyrozumievacou sieťou civilnej ochrany, ktorú tvoria varovacie a vyrozumievacie centrá civilnej ochrany a technické prostriedky na území, pre ktoré sú určené.

Varovanie

je súbor organizačných a technických opatrení, ktorými sa zabezpečuje výstražný efekt a prvotná informácia obyvateľstvu o hroziacom nebezpečenstve určená na zníženie alebo na eliminovanie následkov.

Vyrozumenie

je súbor organizačných a technických opatrení, ktorými sa v stanovených časových limitoch zabezpečuje prienik signálov a informácií určeným právnickým osobám a fyzickým osobám.

Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb sa technicky zabezpečujú

 1. sieťou sirén, ktorú tvoria sirény a systémy ich ovládania,
 2. prostredníctvom rozhlasového vysielania a televízneho vysielania,
 3. domácimi rozhlasmi,
 4. miestnymi informačnými prostriedkami obce,
 5. systémami automatizovaného vyrozumenia,
 6. prostredníctvom verejných elektronických komunikačných sietí.

Varovaciu a vyrozumievaciu sieť civilnej ochrany dopĺňa samostatný systém varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb:

 • na území ohrozenom nebezpečnou látkou,
 • na vodnej stavbe I. a II. kategórie a ohrozenom území do vzdialenosti, ktorú dosiahne čelo prielomovej vlny do jednej hodiny od vzniku mimoriadnej udalosti, ak hodnota faktora rizika (FOB) vodnej stavby je väčšia ako 270 bodov; to neplatí, ak je vodná stavba určená výlučne na ochranu pred povodňami.

Autonómny systém varovania a vyrozumenia obyvateľstva na vodnej stavbe pozostáva z:

 • monitorovania vybraných javov, ktoré signalizujú vznik takej poruchy, ktorá je už začiatkom deštrukcie vodnej stavby a dosiahnutie, alebo prekročenie stanovených limitných hodnôt,
 • centrálneho pultu varovania a vyrozumenia (vyhodnocovanie údajov získaných z monitorovacej časti, zálohovanie vybraných údajov a v prípade potreby aktivácia sirén),
 • systému varovania a vyrozumenia (určenie rozsahu varovania a vyrozumenia vychádza z výpočtov prielomovej vlny a z charakteru územia pod vodnou stavbou).

Autonómne systémy varovania sú povinné vybudovať a udržiavať všetky právnické osoby, ktoré by svojou činnosťou mohli ohroziť obyvateľstvo – prevádzkovatelia vodných diel, atómových elektrární, chemických prevádzok, zimných štadiónov a podobne.

Varovné signály civilnej ochrany

Názov signálu: Všeobecné ohrozenie
Použitý v prípade: Pri ohrození alebo vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti
Spôsob varovania: 2 – minútový kolísavý tón sirén

Názov signálu: Ohrozenie vodou
Použitý v prípade: Pri ohrození ničivými účinkami vody
Spôsob varovania: 6 – minútový stály tón sirén

Názov signálu: Koniec ohrozenia
Použitý v prípade: Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti
Spôsob varovania: 2 – minútový stály tón sirén bez opakovania

Kolísavým tónom sirén v trvaní dvoch minút sa počas vojnového stavu a v čase vojny vyhlasuje aj ohrozenie v prípade možného VZDUŠNÉHO NAPADNUTIA územia štátu.

Varovné signály

varovne_signaly.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 62,09 kB

Obecný úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita

Terra Incognita

Sociálne siete

Aktuálna teplota

15.6.2024 09:06

Aktuálna teplota:

17.6 °C

Vlhkosť:

67.4 %

Rosný bod:

11.5 °C