Menu

Obec Margecany
Margecany

Aktualizované dňa 22. 3. 2016

Obecné zastupiteľstvo na svojom 15. zasadnutí dňa 21. 3. 2016 schválilo Program rozvoja obce Margecany 2016+

Program rozvoja obce je základným východiskom pre spracovanie ďalších materiálov rozvoja obce v jej jednotlivých oblastiach. Program rozvoja obce vychádza z prioritných potrieb obce a z možností ich realizácie s cieľom zlepšovať životné podmienky jej obyvateľov a zvyšovať konkurencie schopnosť regiónu.

Program rozvoja obce , ďalej len PRO,  predtým nazývaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR), spolu s územným plánom, je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy, ktorý vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území, formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie.

Platný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Margecany na roky 2008–2015 bol spracovaný v zmysle zákona č. 503/2001 Z.z. a schválený dňa 18. 8. 2008 uznesením č. 17/2008/B-1.

Program rozvoja obce Margecany 2016+ bude strednodobý strategický dokument, ktorý bude definovať komplexnú predstavu o budúcnosti rozvoja obce. Strategický dokument bude spracovaný na zmysle zákona  č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona  č. 309/2014 Z.z.

Iniciátorom a garantom programu rozvoja obce je obec Margecany, užívateľmi programu budú všetci občania, podnikatelia, súčasné a budúce inštitúcie v obci.

PRO MARGECANY 2016+ bude zostavený v súlade s Metodikou na vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Obec Margecany zabezpečí spracovanie PRO  pracovníkmi samosprávy v partnerstve verejného, súkromného a tretieho sektora s pomocou externej metodickej podpory.

Program rozvoja obce Margecany 2016+ bude dohodou zástupcov obce s partnermi – predstaviteľmi kľúčových verejných a súkromných inštitúcií v obci o budúcom smerovaní obce – o víziách, cieľoch a opatreniach, ktoré bude potrebné vykonať  pre naplnenie dohodnutej vízie obce. Zároveň  bude dokument reflektovať názory občanov a podnikateľov pôsobiacich v obci zistené v dotazníkových prieskumoch.

Spracovanie dokumentu

Program rozvoja bude vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v Národnej stratégii regionálneho rozvoja a bude zohľadňovať ciele a priority ustanovené v Programe rozvoja Košického samosprávneho kraja a zároveň bude vypracovaný v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie obce.

Spracovanie dokumentu bude rešpektovať princíp partnerstva a bude vykonané participatívnym spôsobom so zapojením

  • zamestnancov obecného úradu,
  • poslancov obecného zastupiteľstva a
  • bude rešpektovať a využívať výstupy pracovných skupín, externých odborníkov a širokej verejnosti.

Zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou

Podrobné informácie o procese prípravy, tvorby a schvaľovania strategického dokumentu budú priebežne zverejňované na tejto web stránke. Zverejňované dokumenty bude možné pripomienkovať, pričom o forme a čase zasielania pripomienok budú občania včas informovaní.

Tu môžete vyplniť dotazník určený pre verejnosť – vyplniť v službe Formuláre Google.

Vaše námety

Máte nápad, návrh, ako vylepšiť proces spracovania Programu rozvoja našej obce, alebo ako zlepšiť život v Margecanoch?

Vaše nápady, návrhy, pripomienky môžete posielať na adresu: jozef.magda(zavináč)margecany.sk

Prílohy

Program rozvoja obce MARGECANY 2016+ – úplné schválené znenie s prílohami

MARGECANY-PRO-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,89 MB

Zámer spracovania programu rozvoja obce Margecany na roky 2016–2022

Zamer_spracovania_programu_rozvoja_obce_Margecany_na_roky_2016-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 519,08 kB

Program rozvoja obce MARGECANY 2016+ návrh (zverejnený dňa 15. 2. 2016)

MARGECANY-PRO-2016-navrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,91 MB
Dátum vloženia: 22. 3. 2016 12:10
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 9. 2021 12:17

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita

Terra Incognita

Sociálne siete

Aktuálna teplota

16.6.2024 05:06

Aktuálna teplota:

13.5 °C

Vlhkosť:

82.8 %

Rosný bod:

10.6 °C