Menu

Obec Margecany
Margecany

Čo priniesol rok 2010

Čo priniesol rok 2010

Rekonštrukcia verejných priestranstiev

V lete sme začali už očakávanú globálnu rekonštrukciu predstaničného priestoru, ulíc Školská a Obchodná, priestranstiev okolo obecného úradu a školského ihriska. Keďže ide o jednu z najrozsiahlejších rekonštrukcií ulíc a verejných zón za obdobie novodobých Margecian vôbec, tak je samozrejmé že sa v tejto súvislosti stretávame s diskusiou a pripomienkami občanov, čo by bolo lepšie, alebo čo by sa malo urobiť ináč. Tak napríklad prečo sú chodníky také široké, alebo prečo sme cestu zúžili.

Odpoveď

Chodníky aj cesty vo väčšine kopírujú pôvodný stav. Asfaltka je hrubšieho zrna. Asfaltový povrch je podľa nášho stavebného dozoru v súlade s projektom a v patričnej kvalite, čo potvrdila aj projektantka. Ja som rád a zároveň ďakujem za pripomienky, ktoré mňa a našu prácu posúvajú dopredu. Počas prvej etapy ukladania asfaltu sme svojpomocne zo sponzorským materiálom opravili výtlky a nedostatky na našich obecných cestách. Práve na kvalitu týchto opráv padli aj kritické slová, ale podľa môjho názoru účel si tieto opravy splnili a plnia, aj keď možno s menším estetickým  dojmom.

Treba však povedať, že nás mrzí stav v Olši, kde máme už dlhšiu dobu pripravené časti ciest na asfaltovanie, ktoré sú nezjazdné, a tak vám prekážajú. Bohužiaľ, asfaltovanie bolo v pláne, no počasie nám to prekazilo. Možno, že budeme musieť niektoré časti týchto ciest provizórne na zimu upraviť. Ešte raz chcem pripomenúť, že ide o rozsiahlu rekonštrukciu verejných priestranstiev a aj napriek tomu, že firma robila aj počas sobôt, zima nepočkala ten chýbajúci jeden týždeň, kedy by sme to boli stihli všetko zaasfaltovať. Snáď to nejako prečkáme. Náplasťou na tieto komplikácie nech je možno gesto firiem zabezpečujúcich túto stavbu, ktoré pre našu obec dali takpovediac dva dary – vyasfaltovali detské ihrisko pri škole a vynovili vianočnú výzdobu, čím by sa aspoň tak chceli poďakovať za vašu ochotu a trpezlivosť.

Pri tejto príležitosti sa objavilo viacero požiadaviek od občanov, že by bolo potrebné popri rekonštrukcii zaasfaltovať tú, či onú cestu. Treba však povedať, že tento projekt je financovaný z európskych fondov a podlieha prísnej kontrole, takže nemožno nič uberať a použiť niekde inde. Všetky vaše požiadavky na asfaltovanie si však evidujem a uvidíme, keď sa rozsiahla rekonštrukcia skončí, čo sa s nimi bude dať urobiť a poprípade využiť prítomnosť asfaltových strojov a mechanizmov.

Častou otázkou je, prečo cesta a chodníky na Školskej končia v polovici, prečo nedokončíme cestu, alebo aspoň celý chodník. Bohužiaľ, takéto podmienky určila Európska únia, ktorá nám na to poskytla peniaze. Veď už asfaltový povrch ulice Obchodnej sme dokončili len z vlastných finančných zdrojov. Samozrejme, že postupne budeme dotvárať aj ďalšie začaté cesty a chodníky, ale pochopiteľne, v závislosti od finančných možností.

Priaznivá jeseň nám pri prácach pomohla, no skorá nádielka snehu nás zastavila tesne pred uložením asfaltu pred stanicou a za obecným úradom. Termín ukončenia prác je prvý polrok 2011, no uvidíme, čo nám počasie dovolí a ako sa s týmto termínom popasujeme. A len tak na záver malé vysvetlenie, prečo sme s prácami nezačali skôr. Odpoveď je prozaická, nemohli sme začať, kým sme nemali s ministerstvom podpísanú zmluvu o pridelení financií. Viac o tomto projekte.

Rekonštrukcia Kultúrneho domu a prístavba

Konečne, po roku a pol, môžem povedať, že projekt financovaný z EÚ na rekonštrukciu kultúrneho domu, t.j. renováciu vykurovania s vlastnou kotolňou, výmenu okien, zateplenie budovy s novou fasádou začneme a nie je to žart, 1. apríla 2011. Viac o tomto projekte.

Už teraz aj napriek kríze prebiehajú práce na prístavbe kultúrneho domu, ktorú staviame svojpomocne, čo znamená, že máme vlastných murárov, materiál si kupujeme sami, a tak si dokonale sledujeme a optimalizujeme náklady na stavbu.

Bytové domy – Olše – drevoskládka

Bytové domy boli skolaudované a pridelené žiadateľom podľa nášho zaužívaného tabuľkového spôsobu, ktorý považujeme za najtransparentnejší. Treba dodať, že žiadateľov bolo 63 a z toho 3 uchádzači s prednostným právom pridelenia bytu pretože nám predali pozemky pod bytovkami, aby sme vôbec mohli stavať. Nájomníci sa pomaly sťahujú a som presvedčený, že vianočné sviatky budú živé aj v našich nových bytovkách. Viac o tomto projekte.

Byty – nadstavba nad poštou

S uvedenou stavbou sme začali prípravou územia a to zriaďovaním prípojok inžinierskych sietí. Spoločnosť BD PLUS s. r. o. začne intenzívne práce hneď na jar 2011 a podľa predstaviteľov firmy by výstavba mala byť ukončená do konca roku 2011.

Okrem faktu, že touto výstavbou vzniknú v obci aj nové byty na predaj, a že sa technicky i vizuálne zveľadí obecná budova nákupného strediska, tak v rámci tejto investície firma bude musieť na vlastné náklady postaviť ďalšie parkovacie plochy na Školskej ulici smerom ku starej materskej škôlke.

Byty – Školská ulica

Máme pripravenú projektovú dokumentáciu na byty nižšieho štandardu nadstavbou nad časťou bývalej materskej školy. Práve prebieha stavebné konanie. V januári by sme chceli požiadať Ministerstvo  dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o dotáciu. Ide o nájomné byty,  viac-menej pre starších spoluobčanov. V budúcnosti by sme sa so zabezpečením opatrovateľskej služby, pokúsili vytvoriť náhradu plánovaného domova seniorov.

Pekáreň

Obecné zastupiteľstvo v auguste schválilo prenájom časti bývalej materskej škôlky na pekáreň. Bola podpísaná nájomná zmluva, a tak nájomca začal rekonštrukčné práce v týchto priestoroch a ja verím, že v druhom štvrťroku 2011 si budeme  môcť kúpiť ,, Margeciansky chlebík“, či pečivo aj napriek už spomínaným požiadavkám štátnej správy.

Zóna prvého kontaktu

Presťahovaním pokladne (sekretariátu) OcÚ a agendy daní a miestnych poplatkov do prízemia obecného úradu chceme lepšie sprístupniť tieto služby pre občanov. Kvôli zaplateniu dane, úhrade iných poplatkov, alebo vybavovaniu podobných povinností už nebudete musieť chodiť po schodoch na prvé poschodie. Viac sa dozviete v článku v Novom roku po novom.

Kríza – financovanie

Ekonomická kríza zasiahla aj náš, obecný rozpočet, a tak sme použili na fungovanie obce aj časť rezervného fondu. Aj tak nám tam na konci roka zostáva 85 178 eur. Pozorne sledujeme naše bežné výdavky, aby sme stále zvyšovali efektivitu finančných zdrojov.

Pozemkové úpravy

Podrobnejšiu správu o stave pozemkových úprav nájdete v príspevku kolegu Vladimíra Uličného. Ja sa len chcem poďakovať za pochopenie a ochotu ku kompromisom väčšiny z vás, ktoré ste prejavili pri osobných prerokovaniach predložených návrhov, čím sa posúvame skoro do finále, kedy skutočne dôjde k zhodnoteniu vašich pozemkov v  podobe reálnych stavebných parciel, najmä v lokalite Pod hôrou. Pre nás, pracovníkov obecného úradu, je to tiež výzva, aby sme sa začali zaoberať možnosťami zriadenia inžinierskych sietí v tejto lokalite.

Kultúra

Aj keď máme polia, lúky pokryté snehovou prikrývkou, nedá mi sa len útržkovite vrátiť do letných, či jesenných mesiacov a k uskutočneným kultúrnym a spoločenským podujatiam.

Tak teda, chcem poďakovať nášmu Zboru pre občianske záležitosti, zástupcovi starostu, poslancom, pracovníkom obecného úradu, pánovi farárovi Halčinovi, funkcionárom TJ Lokomotíva Margecany a všetkým, ktorí sa podieľali na prípravách a realizácií podujatia ,,Dni obce Margecany“ a hlavne na excelentných oslavách 775. výročia prvej písomnej zmienky o obci Margecany.

Ďakujem členom základnej organizácie SDKÚ- DS v Margecanoch, ale aj ďalším, ktorý sa pričinili o to, že podujatie ,,Beh Margecian“ získalo nový šat a novú dimenziu.

Ďakujem výboru a členom margecianskej JDS za možno najkvalitnejšie pripravené podujatie ,,Október, mesiac úcty k starším“ s divadelným predstavením. Poďakovanie patrí aj Vám, milí seniori, za vašu hojnú účasť na tomto podujatí.

Ďakujem všetkým, či organizátorom, alebo aktérom FS Jadlovček za famózne oslavy 30. výročia FS Jadlovček.

Ďakujem JDS Margecany za prípravu výstavy ,,Margecianske zručné ruky“, kde sme mohli vidieť aj také diela našich spoluobčanov, o ktorých sme ani netušili. Dúfam, že časom sa táto výstava stane putovnou.

Ďakujem aj nášmu maliarovi Ing. arch. Petrovi Jakubišinovi, ktorý nám spríjemnil farebnú jeseň svojimi dielami na možno prvej vážnej vernisáži v Margecanoch s vysokou profesionalitou. Malú časť umenia nášho spoluobčana ste dostali aj do domácností v podobe kalendárika, ktorého autorom návrhu bol P. Jakubišin.

Ďakujem agentúre ,,RFC“ za koncert ,,Koniec rocka“, kde sme si my, starší, zaspomínali na naše mladšie časy vďaka skupine Kiss revival, ktorá predstavuje jednu z najlepších napodobenín skupiny Kiss a ktorá vystúpila na Slovensku a to v Bratislave a v Margecanoch. Je mi trocha ľúto, že tomuto kvalitnému vystúpeniu ku absolutóriu chýbala už  iba väčšia  návštevnosť.

Ďakujem pánovi farárovi Halčinovi a pánovi Kamanovi za opäť kvalitnejší adventný večer, ktorý bol pre mňa a určite aj pre vás bohatým umeleckým zážitkom. Už teraz sa „obávam“ budúceho roka, či budeme vedieť priniesť do tohto podujatia ešte niečo viac.

Ďakujem organizátorom, ale aj účinkujúcim, za už tradične kvalitne pripravený Vianočný koncert.

Dátum vloženia: 5. 1. 2011 12:34
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 9. 2021 17:55

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2
1
3

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita

Terra Incognita

Sociálne siete

Aktuálna teplota

28.11.2023 13:42

Aktuálna teplota:

3 °C

Vlhkosť:

84.2 %

Rosný bod:

0.6 °C